Pneumokok může být původcem nebezpečné meningitidy

Rizika i význam prevence připomíná zítřejší Světový den meningitidy

 

Pneumokokové bakterie jsou často spojovány s bolestivými záněty středouší, podíl mají ale také na vzniku velmi nebezpečných pneumokokových meningitid. Právě ty tvoří v České republice jednu čtvrtinu všech invazivních pneumokokových onemocnění. Mezi nejrizikovější skupiny patří malé děti a senioři ve věku nad 65 let. Pro obě věkové skupiny je přitom již běžně dostupná účinná preventivní ochrana v podobě očkování. Právě důležitost prevence a závažnost těchto onemocnění připomíná Světový den meningitidy, který se koná ve středu 24. dubna.

 

Za loňský rok bylo v České republice hlášeno 335 případů nákaz pneumokokovými infekcemi, z toho 61 osob na toto onemocnění zemřelo. Mezi evidovanými nákazami se vyskytovaly také pneumokokové meningidity. „Na Klinice infekčního lékařství v Ostravě bylo v roce 2012 hospitalizováno celkem 8 pacientů s pneumokokovou meningitidou, všichni s těžkým průběhem tohoto onemocnění. Jeden pacient pneumokokové meningitidě podlehl,“ uvedla MUDr. Lenka Petroušová z Fakultní nemocnice Ostrava.

 

Význam vakcinace spočívá nejen v ochraně těch, kteří byli očkováni, ale i v jejím působení na populaci neočkovanou. Pro nejmenší děti jsou v současné době na trhu k dostání dvě vakcíny. Očkovací látka pokrývající základní spektrum deseti sérotypů, která je plně hrazená státem a vakcína s rozšířeným spektrem třinácti sérotypů, na kterou je nutné si doplatit.

 

Hanička onemocněla pneumokokovu meningitidou v 11 měsících. Na průběh onemocnění vzpomíná její maminka, paní Chládková: „Ani ne v roce života dostala Hanička zpočátku běžně vypadající rýmu. K ní se ale postupně přidala vysoká teplota, zvracení a spavost. Její stav se velmi rychle horšil, po vyšetření byla nakonec s diagnózou těžkého zánětu mozkových blan letecky transportována do nemocnice. Lékařům se podařilo najít ložisko zánětu za uchem, naše dcera podstoupila operaci, při níž jí byla část zasažené kosti odstraněna. Po této operaci byla Hanička udržována tři dny v umělém spánku.  Dva týdny bojovala o život. Po pěti týdnech se vrátila z nemocnice domů, avšak s trvalými následky – oboustranně ohluchla. Nákaza pneumokokem změnila celé rodině život,“ uzavírá paní Chládková. Půl roku po onemocnění byl Haničce voperován kochleární implantát, který jí umožňuje slyšet a rozvíjet řeč. V současné době navštěvuje speciální mateřskou školu pro sluchově postižené.

 

Do rizikové skupiny z hlediska invazivního pneumokokového onemocnění patří také dospělí a starší lidé. Ve věkových kategoriích 40–64 let a 65 více bylo loni evidováno celkem 257 případů a z nich 57 úmrtí. „Všichni naši pacienti s pneumokokovu infekcí byli dospělí, jen dva z nich byli mladší čtyřiceti let. Průměrný věk našich pacientů byl 50 let,“ dodala MUDr. Petroušová.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář