Neurolog Martin Jan Stránský: Nákaza infikovaným klíštětem začíná nenápadně

Klíšťata patří spolu s komáry k nejčastějším přenašečům nemocí nazývaných antropozoonózy. Počet pacientů postižených některou z těchto nemocí, jež jsou přenášeny hmyzem, se v České republice vlivem změny klimatu každým rokem zvyšuje. Některou z infekcí, k nimž patří virová klíšťová meningoencefalitida, lymská borelióza, ehrlichióza nebo babezióza, přenáší přibližně každé čtvrté klíště. Můžete se jimi nakazit i opakovaně, protože proti borelióze nás z více důvodů imunita nechrání.  U klíšťové meningoencefalitidy dochází k postupnému poklesu ochranných protilátek.

Pokud se na vás klíště přisaje, je ze všeho nejdůležitější ho co nejdříve – nejlépe do 12 hodin – odstranit. Sníží se tak riziko přenosu infekce a nebezpečí následných zdravotních komplikací.

AUDIO rozhovor: O nemocech spojených s nákazou infikovaným klíštětem, jejich průběhu i léčbě, a také o prevenci, jsme hovořili s neurologem MUDr. Martinem Janem Stránským, M.D., FACP, z Polikliniky na Národní

Lymská borelióza

Jestliže klíště ještě nenasálo větší objerm krve a je do 24 hodin odstraněno, riziko vzniku infekce je nižší. Ta se rozvíjí do několika týdnů po přisátí, zákusu klíštěte a zhruba u poloviny osob postižených boreliózou dochází na počátku onemocnění k zánětu kůže – erytému. V následujících týdnech, nejsou-li při typických kožních projevech podána antibiotika a rozvine-li se další fáze boreliózy, mohou se objevit projevy postižení dalších orgánů, například postižení nervového systému, kloubů a svalů či oběhového aparátu.  Vyšetření specifických protiboreliových protilátek se provádí obvykle po jednom či dvou měsících od nástupu kožních či jiných příznaků, jimž zhruba v 50 procentech případů předchází přisátí klíštěte. Pozitivní výsledek je vhodné ověřit ještě kontrolním odběrem prováděným podle stavu pacienta, nasazené léčby a s přihlédnutím k dalším okolnostem

Včasná, a s přihlédnutím k vývoji onemocnění i dostatečně dlouhá léčba antibiotiky, může podstatně snížit riziko vývinu komplikací v pozdějším stádiu onemocnění. Symptomy ovšem mohu díky imunologickým procesům přetrvávat i po antibiotické léčbě. Již se nejedná o aktivní infekci, proto prodlužování léčby antibiotiky je nejen neefektivní, ale navíc i nebezpečné. Je nutno pamatovat na vznik rizika spojená s dlouhodobým užíváním antibiotik nebo chemoterapeutik, jež narušují činnost střevních bakterií a moháou vést k zánětů střev a zvyšují riziko rezistence bakterií k antibiotikům. Tento fakt potvrzuje také neurolog MUDr. Martin Jan Stránský, M.D., FACP, z Polikliniky na Národní: „Je zarážející, že lékaři předepisují antibiotika proti borelióze různě – na pár dní až na měsíc, někdy i déle. Přitom žádná studie dosud neprokázala, že terapie v délce více než 14 dní má větší efekt na eliminaci borelií v časné fázi.“

Ehrlichióza, neoehrlichióza a babezuióza

Je velmi důležité, aby jedinec se specifickými obtížemi vyhledal lékaře, který správně dokáže identifikovat onemocnění. Například ehrlichiózu či nedávno popsanou neoehrlichiózu lze snadno zaměnit s hematologickým či autoimunitním onemocněním, v krajním případě také za cévní příhodu, jejichž léčba se zásadně liší od léčby neuroinfekcí. Přitom výše zmíněné neuroinfekce – včetně babeziózy podobající se malárii – jež jsou přenášeny klíšťaty,  jsou léčitelné antibiotiky. Vakcinace u těchto neuroinfekcí podobně jako u  boreliózy neexistuje.

Potřebujete očkování?

Očkování byste měli zvážit, pokud jste v posledních deseti letech nebyli očkování, nebo máte nízké protilátky. Ostražití byste měli být, pokud rybaříte nebo houbaříte, máte v oblibě orientační běh, hrajete golf, koupete se nebo se sluníte u českých a moravských rybníků, v údolí řek a jezer. Riziko ovšem představuje i zahradničení, protože pokud máte zahrádku, pečujete o komposty, jež často představují lákavý zdroj potravy pro malé hlodavce, zpravidla silně zaklíštěné. Vyšší výskyt klíšťové meningoencefalitidy byl potvrzern  na Benešovsku, Berounsku, Plzeňsku, Rokycansku či v jižních Čechách a na severní Moravě.  S nakaženými klíšťaty se ale můžete setkat dokonce i v parcích a lesoparcích hlavního města Prahy a dalších místech České republiky.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář