Operace páteře jsou nyní šetrnější a bezpečnější díky pomoci robotického systému

Do operační léčby páteře často patří zavedení kovových implantátů do skeletu. Standardně je třeba poměrně rozsáhlá preparace zádových svalů tak, aby mohly být implantáty, za nezbytné rentgenové kontroly, zavedeny bezpečně. V současné době se lékaři na celém světě přiklánějí k tzv. miniinvazivním operacím páteře“, při nichž dochází k minimálnímu poškození měkkých tkání v okolí páteře.

Vedoucí lékař spondylochirurgického oddělení kliniky MUDr. Petr Vaněk operuje s využitím sofistikované sestavy přístrojů prvního pacienta se závažným onkologickým onemocněním.

Touto cestou se vydala i Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, která je od ledna 2021 nově vybavena v České republice unikátní sestavou přístrojů, složenou z mobilní intraoperační počítačové tomografie  a spinálního robotického systému.

„Tato sestava přístrojů umožňuje dokonalé zobrazení spinální anatomie během operace, kdy je pacient vyšetřen na začátku výkonu těsně po uvedení do anestezie a zájmový úsek páteře je zobrazen v poloze, ve které je pacient na operačním stole. Zároveň jsou získaná data poskytnuta plánovací stanici robotického systému, což umožňuje chirurgickému týmu naplánovat optimální trajektorie pro zavedení instrumentace. Trajektorii vlastního zavedení instrumentace přesně vede aktivní robotické rameno,“ popisuje prof. David Netuka, přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky ÚVN a dodává, že je to zásadní změna, neboť nespornou výhodou provedení výkonu na této sofistikované sestavě je možnost velice přesného a tím bezpečného zavedení spinální instrumentace.

Lékaři mohou díky mobilní intraoperační počítačové tomografii a spinálnímu robotickému systému lépe nahlédnout spinální anatomii během operace a úsek operované páteře vidí zobrazen v poloze, ve které je pacient na operačním stole.

„Tento sofistikovaný systém významně redukuje riziko nepřesného zavedení implantátů, umožňuje též častější provedení velmi šetrných, miniinvazivních páteřních operací. Našim pacientům tak můžeme poskytovat miniinvazivní způsob ošetření, kdy je výrazně redukována pooperační bolest, velkým přínosem pro pacienta je snížení rizika komplikovaného hojení rány a umožnění časnějšího zahájení pooperační rehabilitace. Výhodou pak je zkrácení nezbytné pracovní neschopnosti, což přináší nesporně i ekonomický efekt. Pro operační tým pak znamená toto vybavení snížení doby vystavení rentgenovému záření, kterému se nelze při standardně vedených výkonech vyhnout,“ doplňuje profesor Netuka.

Na klinice budou robotickou sestavu používat i při plánovaných operacích pacientů s degenerativním postižením páteře, později i pro operace nádorů baze lební, mozkové biopsie nebo k zavádění hlubokých mozkových elektrod.

„Věříme, že bude opět možné v dohledné době zahájit elektivní výkony. Sestavu přístrojů složenou z mobilní intraoperační počítačové tomografie a spinálního robotického systému tak budeme četně využívat i při plánovaných operacích pacientů, zejména s degenerativním postižením páteře. Později bude systém využit i na operace tumorů baze lební, mozkové biopsie, k zavádění hlubokých mozkových elektrod,“ uzavírá přednosta kliniky prof. Netuka.

zdroj foto: ÚVN

Podcast: Co se ještě od přednosty Davida Netuky dozvěděla Šárka Málková?

 

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář