Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá

Na 21. září připadá Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, závažného degenerativního onemocnění mozku, při kterém dochází k odumírání mozkových buněk. Choroba se projevuje především poruchou tzv. kognitivních funkcí, jako je myšlení, paměť či úsudek. Pacienti s pokročilejší fází onemocnění nejsou schopni samostatného života a jsou plně odkázáni na pomoc druhých.

„V současné době neexistuje lék, který by nemoc zcela vyléčil. Inovativní farmaceutické společnosti se však snaží s nemocí bojovat a aktuálně pracují na vývoji téměř stovky léčiv, které by měly pacientům pomoci zlepšit kvalitu života,“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.     

Alzheimerova choroba a její příznaky

Alzheimerova choroba způsobuje u pacientů poškození nervových spojení a nervových buněk, díky čemuž dochází k postupnému rozvoji syndromu demence. Nemoc postihuje především pacienty v pokročilém věku, může však postihnout i mladší jedince. „V České republice se počet nemocných odhaduje přibližně na 130 000, vzhledem ke stárnutí populace předpokládáme jejich výrazné zvýšení. Do roku 2050 se jejich počet zdvojnásobí,“ uvedla doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontologického centra a místopředsedkyně společnosti Alzheimer Europe.

Mezi příznaky onemocnění patří zhoršení paměti, zapomínání a poruchy orientace, pacient má také problémy určit správný čas a datum, dochází ke zhoršení logického uvažování. Nemocní mívají často problémy s běžnými úkony, dochází ke zhoršení řeči a schopnosti vyjadřovat se i rozumět.

 

Tři stádia nemoci
„Alzheimerova nemoc má tři stádia. Prvním z nich je tzv. lehká demence, kdy pacient zapomíná základní věci, obtížně se dorozumívá, hůře se orientuje a nezvládá složitější činnosti, které mu dříve nečinily potíže. Druhé stádium nemoci se projevuje jako rozvinutá a středně pokročilá demence s potřebou pomoci při vykonávání osobní hygieny, změnami osobnosti, poruchou soudnosti, neschopností vykonávat běžné aktivity jako je nakupování či vaření. Třetím stádiem nemoci je tzv. těžká demence, během které člověk není schopen rozeznat blízké osoby, má problémy s příjmem potravy, obtížně se pohybuje a bývá velmi dezorientovaný,“ uvedla MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

 

Onemocnění není dědičné, častěji postihuje ženy

 

Příčina onemocnění není dosud zcela známa, nemoc ovšem není prokazatelně dědičná. Choroba se vyskytuje častěji u žen než u mužů. Mezi rizikové faktory patří například poranění mozku, ale také nízká úroveň vzdělání a nedostatečná duševní i fyzická aktivita. Pro správnou a účinnou léčbu pacienta je zásadní stanovení včasné a správné diagnózy. „Diagnóza vychází v první řadě z vyhodnocení příznaků možného onemocnění a z psychologických testů, které prokážou, zda se jedná skutečně o kognitivní poruchu, případně v jakém stádiu pokročilosti. Důležitým předpokladem správné diagnózy je, aby se lidé obrátili na odbornou pomoc včas a zhoršování paměti nepodceňovali,“ dodala doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Léky zatím nemoc nezastaví, dokáží však zlepšit kognitivní funkce

 

V současné době na Alzheimerovu chorobu neexistuje lék, který by nemoc zcela vyléčil. Existují ale přípravky, které zlepšují kognitivní funkce pacientů. „Tyto léky mohou dočasně zlepšit stav nemocného, zpomalit či pozastavit zhoršování kognitivních funkcí. V poslední době se ukazuje, že mohou také zmírnit některé další příznaky, například změny chování, což je velmi důležité nejen pro kvalitu života pacientů ale také jejich rodinných příslušníků,“ doplnila doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. „Inovativní farmaceutické společnosti v současné době navíc usilovně pracují na vývoji dalších léků na Alzheimerovu nemoc, ale i další formy demence. Ve vývoji je přibližně stovka nových, nadějných léčiv,“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář