Epilepsií trpí až 100 000 Čechů

Na 30. září připadá Národní den epilepsie, závažného neurologického onemocnění. Nemoc postihuje dospělé ale i děti, u kterých se jedná o jednu z nejčastějších chronických chorob. Nejobvyklejší formou terapie je léčba pomocí léků – antiepileptik. „V současné době existuje řada léčiv, která pacientům pomáhají v každodenním životě. Ve vývoji je pak dalších 28 nových přípravků, které by pacientům měly jejich boj s nemocí usnadnit,“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Epilepsie není jen jedna

Epilepsie není jen jedna, jde
o desítky různých typů tohoto onemocnění, které mají různé příčiny a mohou zcela odlišně postupovat. Nemoc způsobuje pacientům rozdílné druhy záchvatů, v některých případech může přivodit i bezvědomí a ohrozit člověka na životě. „Až 30 % epileptiků má závažný průběh choroby, který významně ovlivňuje jejich život, a bývají často nemocí stigmatizováni. Dalších 70 % nemocných může díky lékům žít kvalitní život,“ uvedl doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., vedoucí dospělé části Centra pro epilepsie Motol.

Důležitým faktorem pro zahájení léčby
a výběr vhodného léku je především správná diagnóza. Epilepsie může být zaměňována s jiným druhem onemocnění, například s oběhovými nebo psychickými poruchami, či jinými neurologickými chorobami. Určit správnou diagnózu bývá někdy obtížné. „Pokud lékař stanoví diagnózu epilepsie, měl by také určit, o jaký typ nemoci se jedná,“ doplnil doc. Marusič.

Léčba pomocí antiepileptik

Antiepileptika jsou látky tlumící epileptickou aktivitu a bránící šíření záchvatu v mozku. „Pokud mají být antiepileptika účinná, musejí se užívat pravidelně a v předepsaných dávkách. Správnou dávku určí lékař pomocí postupného zvyšování až do dávky, která zabrání vzniku záchvatů, ale nezpůsobí
u pacienta nepřijatelné nežádoucí účinky,“ vysvětlil doc. Marusič.

Inovativní farmaceutický průmysl pracuje v současné době na vývoji nových léčiv, která by měla v boji proti nemoci pomoci. „Aktuálně je ve vývoji 28 antiepileptik, která by mohla v budoucnu umožnit většímu množství pacientů prožít kvalitní život bez omezujících projevů epilepsie,“ dodal Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

 

————————————————————————————————-

Umíte pomoci člověku s epileptickým záchvatem?

1.       Odstraňte předměty, které mohou způsobit poranění. Pacienta přesouvejte na jiné místo pouze v nezbytném případě. Podložte mu hlavu, uvolněte oděv kolem krku.
2.       Nebraňte záškubům, křeči ani automatickým pohybům postiženého, pokud nehrozí nebezpečí poranění či poškození věcí. Nerozevírejte násilím ústa pacienta. Vyčkejte na konec záchvatu.
3.       Při trvající poruše vědomí umístěte pacienta do stabilizované polohy. Pootevřete mu ústa, vyčistěte dutinu ústní a předsuňte dolní čelist. Vyčkejte, až se pacient vrátí do plného vědomí.
4.       Při po záchvatové zmatenosti zkuste pacienta slovně uklidnit. Pokud to není nezbytně nutné, neomezujte jej v pohybu.
5.       Zjistěte, zda nedošlo k poranění (zejména hlavy, jazyka nebo obratlů).
6.       Pokud jde o léčeného pacienta s epilepsií, není většinou nutný transport do nemocnice.

Kdy je nutný převoz pacienta do nemocnice?

•          Při prvním záchvatu
•          Pokud se záchvaty velmi často opakují nebo trvají déle než 5 minut.
•          Pokud u pacienta přetrvává pozáchvatová zmatenost.
•          Pokud došlo k poranění, které vyžaduje ošetření.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář