Po cévní mozkové příhodě velmi pomáhá pacientům rehabilitace

Mozková mrtvice ročně postihne až 30 tisíc Čechů. Přestože se tak nejčastěji děje u lidí nad 60-65 let, stále častěji se toto závažné onemocnění nevyhýbá ani mladším ročníkům. Zcela nezastupitelnou úlohu v péči o pacienty, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, zastávají odborníci v oblasti rehabilitace. Ti pomáhají navrátit pacienta zpět do běžného života, rodiny i do zaměstnání.

Klíčovou roli v celém procesu však hraje čas. S akutní léčbou i rehabilitací je nutné začít co nejdříve.

Po kvalitní akutní péči o pacienta s poškozením centrální nervové soustavy musí rychle následovat koordinovaná neurorehabilitace. Bez ní je šance na návrat k běžnému životu jednoznačně nižší.

Samotná rehabilitace zahrnuje různé formy smyslové a motorické stimulace, pomocí nichž fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a další odborníci pacienta aktivizují. Cílem je zvládnout bazální úkony, aby byl pacient co nejdříve soběstačný. Pomáhají mu například znovu se naučit mluvit, chodit, psát, obnovit běžné aktivity každodenního života, jako je oblékání, osobní hygiena a řada dalších

S pomocí fyzioterapeuta se tak jedinec znovu učí vykonávat základní pohyby stejně jako je tomu u malých dětí, když se učí třeba nějaký sport. Nový pohyb nebo aktivitu pacienti provádějí opakovaně, postupně se jim v průběhu terapie, a na základě dosažených výsledků, zvyšuje zátěž.

V současné době je tendence preferovat přístupy, které jsou zaměřeny na intenzivní fyzickou aktivitu, kdy pacient rehabilituje i několik hodin denně − nejlépe samostatně pod dozorem. Hojně se rovněž využívá kombinace více přístupů.

Pokud je pacient v dobrém stavu, je propuštěn do domácího ošetřování. Pak je nutné kontaktovat praktického lékaře a domluvit se na dalším postupu. Praktický lékař může napsat  lázeňskou péči a domácí péči, která může také zahrnovat rehabilitační cvičení i několikrát týdně.

Pomocí rehabilitace by se měl nemocný zlepšit natolik, aby byl co nejvíce soběstačný. Důležitou úlohu hraje partner nebo rodina, spolupráce se sociální pracovnicí, s rehabilitačními centry a s psychologem.

Aby léčba byla co možná nejúčinnější a pokrok nejvíce patrný, nestačí jen cvičení s odborníky. Důležitý je i aktivní přístup samotného pacienta, který musí neustále cvičit i sám doma.

 

PODCAST: Jak probíhá rehabilitace po mrtvici, se ptala Šárka Málková přednostky Yvony Angerové.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář