Pozor na zbytečné užívání antibiotik

Širokospektrá antibiotika ze skupiny fluorochinolonů jsou důležitou volbou při léčbě závažných, život ohrožujících bakteriálních infekcí. Zároveň mohou mít závažné ne­žádoucí účinky s jinými léčivy. Navíc patří k antibioti­kům, na něž rychle vzniká rezistence, čímž se stávají v boji proti infekci neúčinnými.

Česká republika patří k zemím s vysokým stupněm fluorochinolonové rezis­tence. Řešení této nepříznivé situace spočívá ve změně zacházení s antibiotiky. Kromě jiného omezením jejich nadužívání a podáváním pouze na podkladě laboratorně ově­řené účinnosti.

Co jsou fluorochinolony?

Fluorochinolony jsou mladá chemoterapeutika s dobrým průnikem do tká­ní, se širokým spektrem účinnosti především na gramnegativní bakterie, atypické bakterie, anaerobní bakterie a mykobakteria.

Fluorochinolony jsou oblíbené, patří však k nejrizikovějším skupinám antimikrob­ních léčiv. Rezistence k nim vzniká velmi rychle, u některých původců infekcí už v průběhu léčby, a je povětšinou zkřížená mezi všemi zástupci. Proto fluorochinolony ztrácejí své postavení účinného léku pro úvodní léčbu většiny infekcí a nárůst rezis­tence limituje jejich použití.

 

AUDIO rozhovor: Co se od odborníků dozvěděla Šárka Málková?

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář