PragueONCO 2018: Rozhovor o přístupech v léčbě zhoubných nádorů s odborníky i pacientkou.

Největší pražská onkologická konference se letos koná už po deváté. Jedná se o jediný český onkologický kongres, konaný pod záštitou Evropské onkologické společnosti (ESMO) a všech tří pražských lékařských fakult.

Hlavním posláním je sladit pohled odborníků různých specializací na onkologické onemocnění jednotlivých pacientů. Kongres již dávno přesáhl hranice naší republiky, a tak mezi přednášejícími jsou i  řada významných zahraničních hostů.

Rozvoj diagnostiky a léčby solidních nádorů přinesl v posledním desetiletí další snížení úmrtnosti na zhoubné nádory. Nemocní mají mnohem větší šanci na uzdravení nebo prodloužení života. Přitom stále stoupá počet pacientů se zhoubnými nádory. Také nemocní v nevyléčitelných fázích choroby přežívají v současné době delší dobu a v dobré kvalitě života. Péče o tyto nemocné přináší i nezanedbatelné stále stoupající náklady.

Česká onkologie dosud úrovní péče drží krok s tou světovou. Implementace novinek do léčby a diagnostiky klade obrovské nároky na tempo a investice do našeho oboru. Rádi bychom svou odbornou erudicí a klinickou zkušeností přispěli k tomu, aby naše onkologie vyhověla všem rostoucím nárokům. Pražské onkologické kolokvium by mělo ukázat, jakým směrem se máme vydat,“ dodává prezident kongresu prof. MUDr. , CSc., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Jaké jsou přístupy v léčbě zhoubných nádorů? Na otázky Šárky Málkové odpovídají odborníci a i pacientka.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář