Pražské protonové centrum: Levnější léčba karcinomu prostaty

Pražské protonové centrum v těchto dnech vyjednává se zdravotními pojišťovnami podmínky úhrad léčby onkologických pacientů. Vzhledem k velkému množství nemocných čekajících na zákrok, nabídlo centrum pojišťovnám levnější úhrady vybraných typů karcinomu prostaty, které jsou vhodné pro ozařování. Cena léčby pomocí protonů je tudíž nižší, než cena současné moderní fotonové radioterapie.

Karcinom prostaty je častým nádorovým onemocněním mužů. Nabízená terapie umožňuje zkrácení celkové doby léčby na 14 dnů včetně vstupních vyšetření a nemocní tak nejsou vyřazeni z aktivního života. Snížení dávky vede k výrazné redukci nežádoucích účinků, jako jsou pomočování či krvácení z konečníku. Totéž platí i o vysoké šanci na zachování potence u sexuálně aktivních mužů. Vysoká kvalita života je tak zajištěna během terapie i po ní.

Nabídka se týká všech pacientů, kteří prošli indikačními semináři a lékaři se jednoznačně shodli na doporučení terapie. Vzhledem k časově náročnému způsobu projednávání individuálních žádostí tak tímto krokem protonové centrum zpřístupní léčbu českým pacientům a rovněž ji výrazně urychlí. Pro pojišťovny tato možnost konkrétně znamená v počtu 1000 pacientů ušetřit náklady za čtvrtinu z nich, které by jinak čekala léčba konvenční metodou. A to jenom v přímých nákladech na ozařování, protože konvenční léčbu dále navyšuje nutná následná péče.

„V České republice se očekává v roce 2013 více než 7000 nových nemocných s karcinomem prostaty. Zvyšování kapacit a možností terapie přináší další naději na lepší léčebné výsledky. Protonové centrum rozšiřuje ve spolupráci s ostatními radioterapeutickými centry možnosti ozařování, které jsou základem v boji proti nádorovým onemocněním“, říká hlavní lékař protonového centra MUDr. Jiří Kubeš, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky: „Je několik diagnóz, u kterých jsou důkazy o klinickém přínosu protonové terapie velmi silné. Jsou to některé nádory oka, baze lební, míchy, páteře a nádory u dětí. Lze předpokládat, že u nich protony díky nižším dávkám na zdravé tkáně umožňují léčit s nižším rizikem vedlejších účinků a možná i vyšší  šancí na vyléčení. Jsou i jiné situace, kde standardní fotonová radioterapie neumožňuje optimální ozáření nádorového ložiska při respektování dávkových limitů na zdravé tkáně. Jedná s o vybrané pacienty s nádory vedlejších dutin nosních, nádory plic, jater, prostaty, sarkomy břicha, či lymfomy. I u těchto pacientů by měla být zvážena možnost protonové terapie.“

Proton Therapy Center Czech s.r.o.

www.ptc.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář