Vrácené bankovní poplatky je možné věnovat na dobrou věc

Poplatkyzpet.cz je služba, která Vám zajistí navrácení poplatků za vedení úvěrových účtů.

 

Občané projevili o službu obrovský zájem a během prvních pár týdnů zaslali své plné moci desítky tisíc lidí. Služba Poplatkyzpet.cz se spojila s dalšími dvěma silnými subjekty bojujícími proti úvěrovým poplatkům – webem Jdeto.de a serverem Bankovnipoplatky.com.

 

Na služby se obrátili i lidé, kteří se rozhodli, že by mnohem raději věnovali navrácené peníze na nějaký dobročinný projekt.

 

Peníze za úvěrové poplatky bankám nikdy nepatřily, a proto by jim ani neměly zůstat. Banky mají peněz dost, kdežto na pomoc nemocným jich většinou moc nezbývá.

 

Patronka služby Poplatkyzpet.cz Pavlína Danková popisuje svoji myšlenku: „Protože pracuji v motolské nemocnici a dobře vím, jak se na péči o pacienty hodí každá koruna, napadlo mě, že by bylo bezvadné tyto dvě věci spojit.“ A dodává: „Vlastně to ale nebyl jen můj nápad. Se stejnou myšlenkou se na provozovatele služeb Poplatkyzpet.cz, Jdeto.de i Bankovnipoplatky.com začali obracet i jiní lidé.“

 

Pokud některý z klientů služeb nebude chtít získané úvěrové poplatky pro sebe, ale rozhodne se je věnovat na dětské kliniku, nebude mít žádné náklady s případným soudním poplatkem. Ten za něj uhradí provozovatelé služeb.

 

MUDr. Vratislav Šmelhaus, zástupce přednosty Kliniky dětské hematologie a onkologie a zároveň primář onkologické části kliniky, vítá tento projekt s nadšením: „Naše klinika ročně přijme přibližně 200 nových dětských pacientů se zhoubným nádorem. Celková léčba těchto onemocnění je velice nákladná, a proto si vážíme každého daru, který nám lidé věnují. Nápad služeb Poplatkyzpet.cz, Jdeto.de a Bankovnipoplatky.com propojit jejich projekt s dobročinnou činností, je důkazem, že opravdu stojí na té správné straně.“

 

Někteří klienti bank, kteří vlastní úvěrový účet a platí z něj neoprávněné poplatky, by se o ně zřejmě nikdy nepřihlásili.

 

Pro zájemce o věnování vrácených úvěrových poplatků na dobročinné projekty vytvořili provozovatelé služeb novou verzi plné moci, která slouží právě pro tyto účely. Člověk, který se tak rozhodne věnovat peníze ze získaných úvěrových poplatků na jakýkoliv z dobročinných projektů, vyplní pouze „dárcovskou“ verzi plné moci na stránkách www.poplatkyzpet.cz, www.jdeto.de nebo www.bankovnipoplatky.com. Poplatky, které jim banka vrátí, tak poputují přímo na účet dané organizace. Klient samozřejmě bude o každém kroku informován.

 

————————————————————————————-

 

Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol

 

Součástí kliniky je jednotka pro transplantaci kostní dřeně, kde ročně podstoupí tento náročný léčebný zákrok přibližně 50 dětských pacientů z celé České republiky. Významnou součástí kliniky jsou výzkumné laboratoře, zkoumající etiologii a patogenezi dětské leukémie a nejčastějších solidních nádorů dětského věku. Klinika úzce spolupracuje s rodičovským občanským sdružením HAIMA, nadačním fondem Kapka naděje a nadací Národ dětem.
Klinika se zaměřuje na diagnózu, léčbu a výzkum nádorových onemocnění dětského věku, na nezhoubná krevní onemocnění, jako jsou anémie, krvácivé stavy a vrozené poruchy srážení krve (hemofilie). Dále se zde léčí řada onemocnění vyžadujících transplantaci kostní dřeně, jako jsou vrozené poruchy imunity nebo metabolické vady. S počtem cca 200 nově diagnostikovaných pacientů se zhoubným nádorem za rok se jedná o největší pracoviště svého druhu v České republice.

Službu Poplatkyzpet.cz představí její patronka Pavlína Danková, tisková mluvčí FN Motol.

Rozhovor si poslechněte ZDE

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář