Prevence na prvním místě. Hlídejte si cholesterol!

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) se stále drží na prvním místě v příčině úmrtí, jak v Česku, tak v celé Evropě. V ČR ročně na nemoci srdce a cév zemře téměř 50 000 lidí, v Evropě přes 4 miliony, což je dvakrát víc než na rakovinu. Ročně přibude v Česku 14 000 nových pacientů s infarktem myokardu. Přitom pomoc existuje. Primární prevence, změna životního stylu a stále se zlepšující léčba.

V naprosté většině případů srdečně-cévních onemocnění je na vině ateroskleróza, která postupně ničí cévy celého těla. Prapůvodní příčiny jejího vzniku nejsou stále zcela jednoznačně objasněny, ale zdá se, že aterosklerotický proces probíhá na základě genetických odchylek (neovlivnitelné rizikové faktory) faktorů životního stylu (kouření, obezita, nedostatek pohybu, stres) ve spojení s řadou onemocnění přispívajících k urychlení poškození cévní stěny (vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu v krvi, diabetes mellitus 2. typu). Hladina krevních tuků (zejména LDL cholesterolu) hraje důležitou roli při narušení endotelu (výstelky cév) a stojí tak na začátku i v celém průběhu aterosklerotických cévních změn. „Ateroskleróza a její rizikové faktory (nejen) v české populaci představují vůbec nejčastější chronická onemocnění,“ upozorňuje doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a předseda ČSAT, která sdružuje lékaře zaměřené na léčbu vysokého cholesterolu a prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

AUDIO: Je pro nás důležitý cholesterol? Co k tomu v rozhovoru říká docent Michal Vráblík?

Cestou ke zdraví je včas odhalit rizikové pacienty

Téměř polovina Čechů svou hladinu cholesterolu nesleduje a nezajímá se o ni, Češi obecně podceňují preventivní prohlídky a nedbají na zdravý životní styl. Vzhledem k tomu, že onemocnění často probíhá bezpříznakově, bývá prvním signálem aterosklerózy až srdeční infarkt. Ten spolu s chronickou ischemickou chorobou srdeční a cévní mozkovou příhodou patří k nejčastějším příčinám kardiovaskulárních úmrtí. I proto je cílem současné medicíny vytipovat včas potenciální pacienty, kteří mají zvýšené riziko rozvoje aterosklerózy a tím i kardiovaskulárního onemocnění (KVO).

Významné rizikové faktory:

  • Kouření;
  • socioekonomická situace, společenská izolace, nedostatek podpory okolí;
  • výskyt infarktu myokardu u pokrevních příbuzných před 60. rokem věku;
  • obezita, zejména vyšší hodnota pasu
    (u žen nad 88 cm, u mužů nad 102 cm);
  • výskyt aterosklerotických plátů ve věnčitých tepnách (podle CT) a zvýšené takzvané vápníkové skóre ve věnčitých tepnách;

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář