Psychiatrie VFN léčí pacienty už 17O let

Psychiatrická klinika 1.LF UK VFN hospitalizuje ročně 1500 pacientů a dalších 11.000 léčí ambulantně. V areálu Ke Karlovu působí už 170 let. Před 130 lety se začala psychiatrie vyučovat  jako obor.

Klinika má dnes několik unikátních pracovišť, zejména Centrum pro léčbu poruch příjmu potravy, dále Denní stacionář pro děti a dorost a zcela nové rozsáhlé rehabilitační centrum. Jedinečné jsou i metody biologické léčby, zejména magnetická stimulace mozku využívaná například pro léčbu depresí či tinitu,“ uvádí přednosta kliniky prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.     

AUDIO: O rehabilitačním centru a ergoterapii hovoří Michaela Nováková.

Téměř třetina lidí se léčí kvůli různým úzkostem a strachům, dále pak následují afektivní poruchy,tedy poruchy nálad, nejčastěji deprese. Počtem srovnatelné jsou organické poruchy – demence.  

„Nárůst je s největší pravděpodobností způsoben hlavně faktem, že dnes mnohem více lidí než dříve nepovažuje vyhledání pomoci u psychiatra za jakousi ostudnou nálepku,“ říká prof. Raboch. Přesto připouští, že ještě v mnoha případech může být právě tento předsudek příčinou toho, že psychicky nemocní odbornou pomoc nevyhledají.

Asi třetina ze všech lidí, kteří navštíví psychiatra, si přijde pro radu jen jednou a víckrát už se neobjeví, protože doporučená léčba či rada zabrala. Další třetina musí lékaře sice navštívit víckrát, ale daří se ji vyléčit. A zhruba třetina ze všech má takové problémy, které se musí léčit dlouhodobě. Terapie přesto nemusí být úspěšná.

AUDIO: O rehabilitačním centru hovoří profesor Jiří Raboch a o biologické léčbě více řekne docent Martin Anders.

Nejnovější trendy v biologické léčbě duševních poruch

Fototerapie

Například ovlivnění biologických rytmů závislých na střídání světla a tmy má význam i v léčbě duševních poruch. Na základě toho poznatku vznikají nové léky. Bylo rovněž potvrzeno příznivé působení léčby jasným světlem – takzvaná fototerapie. „Na klinice fototerapii využíváme pro léčbu nejen sezónních typů poruch, ale i depresí nebo deliriózních stavů u starších nemocných,“ říká doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., vedoucí Centra pro biologickou diagnostiku a léčbu Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Stimulační metody

Elektrokonvulze (přímá elektrostimulace, elektrošoky)

Asi nejznámější jsou elektrokonvulze (elektrošoky). Tato léčba je obvykle účinná, ale je spojena s nežádoucími účinky – mimo jiné zhoršuje paměť. „Moderní přístroje však dovolují tyto nežádoucí účinky značně eliminovat. Snažíme se přenést léčbu i do ambulantních podmínek a umožnit tak pacientům terapii v domácím prostředí,“ uvádí doc. Anders.

Magnetická stimulace

Pro léčbu některých typů duševních poruch se využívá aplikace pulzního magnetického pole(až 2 Tesla), která de facto vyvolává opět elektrickou stimulaci v určitých částech mozku a přenáší se i na další mozkové struktury. „Jsme jediným pracovištěm, které rutinně ambulantně aplikuje tzv. repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci při léčbě depresivních a některých typů úzkostných poruch,“ říká doc. Anders. Rovněž zkoumají, jak tato léčba ovlivňuje poruchy příjmu potravy, tinitus, nevyléčitelné obličejové bolesti a jak přispívá k odvykání kouření.

„Prováděné výzkumy ukazují na vysokou míru účinnosti stimulačních metod a dávají našim pacientům novou naději na to, aby mohli vést uspokojivý život,“ uzavírá doc. Anders.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář