Psychosomatická konzultace odhalí vliv psychiky na naše zdraví

Bušení srdce, pocit, že se nemůžete nadechnout, vnitřní neklid, který vás nenechá pořádně vyspat, bolesti hlavy nebo v oblasti žaludku, celkový pocit vyčerpání. Našli jste se? Pokud ano, a řešíte tyto stavy dlouhodobým užíváním analgetik nebo bezvýslednými návštěvami jednoho specialisty za druhým, tak čtěte dál. Právě vám je určena psychosomatická konzultace. Lékař, který psychosomatickou konzultaci povede, má mnohem větší zkušenost s tělesnými projevy psychicky podmíněných chorob, než praktický lékař. Proto se během vyšetření bude intenzivně zajímat o vaši osobnost spíš než o konkrétní tělesné potíže, které vás trápí.

I západní medicína uznává, že psychologické a sociokulturní prostředí ovlivňuje to, jak tělo funguje, nebo spíš nefunguje. Proto se vás lékař během psychosomatické konzultace bude ptát na rodinu, na práci, na to, jak jste v životě zvládali stres a zátěžové situace. Z povahy konzultace také plyne, že uzdravení, bude-li příčinou nemoci shledán váš psychický stav, máte do velké míry ve vlastních rukou.

Řekněme, že trpíte některým z příznaků, jako jsou bolesti na hrudi, bušení srdce, dušnost, bolesti hlavy, bolesti v nadbřišku nebo třeba zácpa. Nejdříve jste se snažili si pomoci sami. Protože ale problém přetrvává nebo se vrací, navštívili jste praktického lékaře. U něj jste se dověděli, buď že vám vlastně nic není, nebo jste byli odesláni na další vyšetření podle toho, které hodnoty překročily normu. Následně možná také dostali léky, které mají upravit hodnoty zpět do normy.

Kdy byste se měli vypravit na psychosomatickou konzultaci? Když máte pocit, že dosavadní léčba nikam nevede, máte podezření, že se za vašimi obtížemi skrývá psychika, případně neplatí ani jeden z důvodů, ale chcete mít jistotu, že se vám někdo věnuje poctivě, v čase, který vám vyhovuje, a můžete mu zavolat, když budete potřebovat něco konzultovat. Přesně to jsou totiž služby, které v rámci psychosomatické konzultace nabízí pražská klinika estetické medicíny Brandeis Clinic, která má své oddělení věnované preventivní medicíně. Vede ho MUDr. PhDr. Petr Luzum, který má na rozdíl od praktických lékařů navíc psychologické vzdělání a psychosomatickým potížím se věnuje řadu let. Jeho základním oborem je interní lékařství, v užším smyslu kardiologie, proto se dokáže lépe než řada praktických lékařů orientovat v kombinaci tělesných a psychických potíží.

Vstupní psychosomatická konzultace je v podstatě kombinace interního vyšetření a psychologického dotazování. Jde o to, aby lékař celkově poznal osobnost klienta, způsob, jaký myslí, jak pracuje, jaké má zvyky, jak komunikuje s okolím. „Nejčastěji za mnou klienti přicházejí s bušením srdce, bolestmi na hrudi, dechovými potížemi, bolestmi hlavy, velkou mírou únavy nebo třeba s tím, že špatně spí,“ vysvětluje doktor Luzum. Psychosomatická konzultace zároveň zahrnuje vyšetření, která lékař považuje za nutné k vyloučení organického onemocnění, tedy tělesné příčiny. Je to například EKG u bušení srdce nebo rozbor krve. K léčbě přistupuje lékař vždy individuálně, musí být v souladu s přesvědčením klienta. To se týká také nasazení léků. Někteří lidé je vyžadují, jiní odmítají. Když někdo zásadně odmítá léky, lékař ho do jejich braní nutit nebude, ale neopomene vysvětlit, proč považuje za vhodné jejich užití. Ať už se dohodnete s lékařem na medikamentózní léčbě, čistě na psychoterapii nebo na kombinaci obou, budou následovat další setkání na klinice v domluvené frekvenci.

Další články nejen o psychosomatické konzultaci najdete na Univerzitě krásy.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář