Moderní metody operací nádorů plic zvyšují kvalitu života pacientů

U nás zemře na rakovinu plic téměř 5 200 pacientů za rok. Do budoucna ale mohou tato čísla klesat, a to i díky moderním operačním postupům a technikám. V Praze o nich diskutovali přední odborníci na hrudní chirurgii z celého světa.

Rakovinu plic vyvolává především kouření, které způsobuje 80% plicních chorob. Mimo to stojí kouření za 30% úmrtností na zhoubné nádory obecně. Podstatně hůře jsou na tom oproti ženám muži. Ze sta tisíc obyvatel zemře na toto onemocnění 78 mužů, zatímco žen pouze 24.

Dobrou zprávou je, že věda postupuje stále dále a i díky nové léčbě se úmrtnost na rakovinu plic snižuje. Jde o operace, při kterých je namísto rozsáhlého řezu zavedena do těla pacienta miniaturními otvory endoskopická kamera a nástroje (Video-assisted thoracoscopic Sumery – VATS).

“K hlavním výhodám metody VATS patří menší po-operační bolest, kratší doba hospitalizace a celkově rychlejší rekonvalescence při zachování stejného onkologického výsledku”, uvedl Dr. James Bond z nemocnice Surrey ve Vancouveru a prezident symposia. “U otevřených lobektomií je riziko po-operační neuralgie (chronická bolest na hrudi přetrvávající více než 1 rok) až 25% – toto číslo je u operací VATS mnohem nižší a již samo o sobě znamená zásadní zlepšení kvality životů pacientů. Kratší pobyt v nemocnici a možnost vrátit se rychleji zpět k aktivnímu životu jsou také značnou výhodou,” doplnil Dr. Bond.

„Hlavním cílem akce bylo sdílení zkušeností a diskuse mezi odborníky, kteří provádějí VATS operace, vedoucí k dokonalému osvojení operační techniky i u komplikovaných výkonů. K dispozici bylo mimo jiné také speciální simulátor virtuální reality, na němž si mohli chirurgové bez rizika vyzkoušet anatomickou resekci (vyjmutí celé nebo části) plic. Účastníci sledovali přímý přenos operace VATS z referenčního centra z Dánska. Značný prostor byl věnován nastupující generaci mladých chirurgů, kteří měli příležitost prezentovat své případové studie největším světovým kapacitám na poli hrudní chirurgie,“ doplnila Michala Malát, ředitelka vzdělávání klinických pracovníků pro střední a východní Evropu ze společnosti Johnson & Johnson, divize Ethicon, která symposium pořádala. Symposium tak přispělo k rozvoji a podpoře mini-invazivního operačního postupu VATS ve střední a východní Evropě, kde je jeho zastoupení, ve srovnání se státy západní Evropy, stále relativně nízké.O VATS

Jde o typ hrudního operačního výkonu, při němž se do hrudní dutiny pacienta zavede malými otvory videokamera a nástroje. Díky nimž je chirurg schopen provést operační zákrok co nejšetrněji. Výhodou metody VATS je v porovnání s otevřeným operačním postupem fakt, že chirurg nemusí oddělovat hrudní svaly a žebra. Míra pooperačních komplikací a bolestivosti je tak u pacientů nižší a jejich rekonvalescence a návrat k normální fyzické aktivitě je rychlejší než u klasických operací. Mezi operační výkony, které se provádí metodou VATS, patří resekce plic či výkony na stěně hrudní a jícnu.

AUDIO: Profesor Pavel Pafko využívá při operacích plic oba přístupy. Co nám k tomu řekl?

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář