TBC – smrtelná nemoc, kterou se nedaří vymýtit

Tuberkulózou loni onemocnělo 512 lidí – Přesně 164 žen, 348 mužů, z toho šest dětí – toto jsou  počty těch, kteří u nás onemocněli chorobou, jež má za sebou miliony obětí po celém světě a stále se jí nedaří zcela porazit. Na tuberkulózu loni u nás zemřelo 21 lidí.

Zítra uplyne přesně 133 let od chvíle, kdy německý lékař Robert Koch odhalil zákeřný bacil Mycobacterium tuberculosis, způsobující nemoc nazvanou tuberkulóza (TBC). Tento den si lékaři po celém světě připomínají jako Světový den boje proti tuberkulóze.

„Díky zlepšování životních podmínek a v důsledku systematické práce českých pneumologů, kteří provádějí diagnostiku, léčbu i protiepidemická opatření, patří ČR k zemím s nejnižším výskytem této infekce na světě. Reálné nebezpečí TBC však u nás stále trvá. Ročně je diagnostikováno kolem 500 případů a desítky lidí na tuberkulózu umírají,“ uvedl prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) a České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO).

AUDIO: Tuberkulóza se nedá vymýtit, k tomu se vyjádří profesor Vítězslav Kolek a hlavní hygienik MUDr. Vladimír Valenta.

 

Situace, kdy se počet případů tuberkulózy drží na nízkých číslech, ale vede paradoxně k tomu, že klesá zájem o výrobu a distribuci léků a také vakcíny proti TBC. Dochází k výpadkům a chybí i takzvaný tuberkulin – kožní test používající se k rozpoznání TBC infekce a k rozhodování o vhodnosti očkování. „Dánskému výrobci, který doposud BCG vakcínu do ČR dodával, se další export v tak malém množství nevyplácí. Poté, co došlo k úplnému výpadku na českém trhu, jsme dojednali dodávku od výrobce polského,“ okomentoval situaci hlavní hygienik MUDr. Vladimír Valenta, PhD. Problematickou situaci od ledna 2015 intenzivně řešila ČPFS společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. „Hledali jsme optimální řešení, kterým může být přechodný dovoz polské vakcíny,“ doplnil Vladimír Valenta.  

Podobné výpadky řeší celá Evropa – farmaceutické firmy se s dodávkami vakcín soustředí spíše na indický trh či rozvojové země, kde je výskyt TBC častější. U nás bylo v listopadu 2011 zrušeno plošné očkování a vakcína se podává pouze u rizikových skupin dětí. To ještě více snížilo lukrativnost českého trhu pro zahraniční výrobce vakcín. „Je stále obtížnější udržovat dostupnost léků, očkovacích látek a diagnostických testů. Tyto situace jsou velmi nebezpečné především s ohledem na ochranu rizikových dětí,“ potvrdil profesor Kolek.

Snížení pozornosti věnované tuberkulóze je alarmující o to více, že se v poslední době TBC objevuje u zcela netypických pacientů – například u těch, jejichž imunita je oslabena kvůli léčbě jiného onemocnění. „Pacienti po transplantacích, ti, co procházejí biologickou léčbou nemocí, jako jsou například Crohnova choroba, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida a mnohé další jsou ohroženi tzv. latentní tuberkulózní infekcí. Tato forma TBC nemá typické projevy, na rentgenu nic neukazuje a přitom pacienta přímo ohrožuje na životě,“ uvedla doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., primářka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze. Jde o pacienty, kteří se v minulosti mohli setkat s mykobakteriemi TBC. Ty dosud v klidu „spaly“ v jejich těle. „Ve chvíli, kdy pacientům léky na jiné onemocnění podlomí imunitu, se tento bacil vzbudí a lidé pak nedokáží čelit vzniku TBC – jež pro ně může být smrtelné,“ dodala docentka Vašáková.
Pneumologové z tohoto důvodu sestavili nový doporučený postup pro screening tzv. latentní tuberkulózní infekce u rizikových a přitom netypických skupin obyvatel, kterých jsou u nás tisíce. Ti by měli všichni projít nejprve tuberkulinovým kožním testem, a pokud se objeví reakce, pak ještě složitějším krevním testem – tzv. IGRA testem.

AUDIO: O zákeřnosti a výskytu tuberkulózy hovoří docentka Martina Vašáková a MUDr.Jiří Wallenfels.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář