Společné vyjádření ke zprávě nejvyššího kontrolního úřadu

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze uvítaly včera zveřejněnou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, která představuje první sondu směřující k posouzení nákladů zdravotnických zařízení a jejich spektra.

Výsledkům této zprávy, která neodhalila žádné závažné pochybení, se všechny nemocnice podrobně věnovaly, především se zaměřily na nedostatky a slabá místa. Je však nutné upozornit, že se jedná o hodnocení za roky 2010 a 2011 a situace se od prověřovaného období významně změnila, některé z kritizovaných nedostatků již byly napraveny. Například elektronické aukce jsou v současné době ve všech uvedených nemocnicích nepochybně využívány výrazně častěji, a to například pro nákup energií, kde se ukázaly jako vysoce efektivní a přináší nemalé finanční úspory. Přesto je třeba upozornit, že v prostředí zdravotnictví mají elektronické aukce ve srovnání s jinými resorty limitované využití a ne u všech komodit je lze aplikovat pro jejich nákup. 

Zpráva upozorňuje na nesprávné uzavírání smluv zdravotnických zařízení s dodavateli léčivých přípravků a zdůrazňuje rozdíly v nákupních cenách. V tomto ohledu je však třeba říci, že stávající legislativa v některých ohledech efektivní nákupy komodit znevýhodňuje. V oblasti cen, za které se nakupují léčivé přípravky, je pak třeba zohlednit skutečnost, že jednotlivé nemocnice mají jinou skladbu pacientů a množstevní slevy od distributorů se v jednotlivých případech liší dle nakoupeného objemu či balíčků nakoupených léčivých přípravků. Je tedy velice těžké srovnávat zdravotnická zařízení dle cen, za které nakupují léčivé přípravky.  

Vedení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze si jsou si vědoma, že zjištění uvedená ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu mohou pomoci ke zlepšení současného stavu, zvýšení efektivity nákupů i hospodaření nemocnic a otevírají cestu k lepší optimalizaci cen nakupovaných komodit.

 

www.vfn.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář