Kniha kardiologa Milana Šamánka „Průvodce onemocněním srdce u dětí“

Autorem knížky „Průvodce onemocněním srdce u dětí“ je přední český kardiolog, profesor Milan Šamánek. Společně s předsedkyní správní rady Dialogu Jessenius Petrou Tesařovou a vedoucím primářem Dětského kardiocentra Janem Janouškem pokřtili publikaci v pražském Motole. Kniha je dostupná ZDARMA.

Každý rok se u nás  rodí 500 – 700 dětí se srdeční vadou, přičemž nejčastějším vrozeným onemocněním srdce je defekt komorového septa. „I přes náročnost léčby je u těchto případů vysoká šance na vyléčení pacienta nebo alespoň na podstatné zmírnění následků onemocnění a dosažení normální délky života při jeho dobré kvalitě. Nicméně úspěšný průběh léčby je velkou měrou podmíněný spoluprací a fungující komunikací mezi lékaři a rodinou nemocného dítěte“, uvádí kardiolog prof. Šamánek důvody vzniku této knihy.

AUDiO: Pacientka Petra Holičerová, sdělila nám svůj příběh s nemocným srdíčkem.

Praktický rádce pro rodiče malých kardiologických pacientů totiž obsahuje řadu detailních rad a informací, které by měly pomoci rodičům právě při orientaci v nemoci. Publikace je ZDARMA k dispozici v Dětském kardiocentru Fakultní nemocnice v Motole nebo v elektronické podobě ke stažení na stránkách www.dialog-jessenius.cz.

Nová kniha prof. Šamánka rozšiřuje sérii Průvodci onemocněním, ve které byly dosud vydány čtyři DVD s filmy pro pacienty s různými typy onkologických onemocnění. Společným mottem projektu Průvodci onemocněním pro onkologické pacienty je totiž slogan – Vědět je klíč. „Snažíme se, aby naše materiály přinášely pacientům a jejich rodinným příslušníkům srozumitelnou a názornou formou všechny podstatné informace a všechny diagnostické postupy i způsoby léčby. Jen informovaný pacient je totiž na zvládnutí nemoci lépe připraven,“ uvádí Michaela Tůmová ředitelka Dialog Jessenius o.p.s.

 

AUDIO: Profesor MUDr. Milan Šamánek DrSc se věnoval vrozeným srdečním vadám u dětí. V roce 2010 mu prezident republiky udělil státní vyznamenání Medaili Za zásluhy I. stupně. Poslouchejte.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář