Syndrom neklidných nohou

Sekundární formy syndromu neklidných nohou (RLS) doprovází řadu jiných onemocnění, v literatuře je popsáno asi 20 chorobných stavů, dávaných do spojení s vyšším výskytem této klinické jednotky. S vysokou prevalencí RLS je nejvýrazněji spojeno terminální stadium renálního selhání a je dokázáno, že RLS symptomy nesouvisí s dialýzou, ale s ledvi-nnou nedostatečností. Symptomy RLS jsou u většiny nemocných výrazné a vyvolávají značné poruchy spánku. Transplantace ledvin zásadně zlepšuje či potlačuje příznaky RLS.

 

U pravidelných dárců krve je prevalence RLS rovněž vyšší než v běžné populaci. Těhotné ženy mají 2–3 x větší riziko výskytu RLS než normální populace, příčina není plně objasněna. Rovněž některá neurologická onemocnění jsou asociovaná s RLS: nedávné studie dokazují vyšší prevalence u pacientů s roztroušenou sklerózou, vyšší výskyt je uváděn také u neuropatií, míšních lézí, Parkinsonovy choroby, spinocerebelárních ataxií a Huntigtonovy choroby. Dalšími onemocněními asociovanými s RLS jsou revmatoidní arthritis, fibromylagie, hypotyreóza a akutní intermitentní porfyrie. Léčba RLS i u těchto sekundárních forem zlepšuje celkovou kvalitu spánku a života nemocných.

MUDr. D. Kemlink, Ph.D.
david.kemlink@lf1.cuni.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář