Do teplých krajin bez trombózy

Čím dál více lidí i během zimy se vydává tisíce kilometrů za teplem. Cestování letadlem však může být spojené se vznikem akutní žilní trombózy. Její riziko je odhadováno na 1-2 %, což není při 3,3 miliardách cestujících letadly ročně rozhodně zanedbatelné číslo. Nejzávažnější komplikací žilní trombózy je plicní embolie, která může být smrtelná.

Příčin cestovatelské trombózy je více a nejsou zcela objasněné. Jedna z teorií vychází z toho, že komerční aerolinky tlakují kabinu pro cestující tlakem odpovídajícím horám, při kterém může dojít k omezenému zásobení organizmu kyslíkem a následně i ke srážení krve. V kabině zároveň klesá vlhkost vzduchu, což vede k částečné dehydrataci cestujícího, k vyšší hustotě krve a i k vyššímu riziku srážení krve. Cestující dříve usíná, dříve omezí samovolné pohyby dolními končetinami, krev více stagnuje v žilách a může se srážet. Nejvyšší riziko cestovní trombózy je u cestujících sedících u okénka,  pokud se nedonutí vyjít opakovaně do uličky a projít se. Cestující na sedadle u uličky si může lépe protáhnout dolní končetiny nebo se bez váhání projít.

„Existující údaje každopádně potvrzují výrazně rostoucí riziko žilní trombózy a plicní embolie v závislosti na délce cesty. Výrazný nárůst je nad 8 hodin cesty. Pokud ale máte některý z rizikových faktorů žilní trombózy, pak pro vás může být rizikový i let kratší než 4 hodiny.  Je nutné počítat také s dlouhodobým stáním či popocházením ve frontách na odbavení před odletem, případně po příletu, obvykle ve špatně klimatizovaných letištních halách, často v subtropickém nebo tropickém počasí,“ konstatuje člen České angiologické společnosti MUDr. Jiří Matuška. „Problém, který bývá opomíjený, představuje také český fenomén, injekce na oddálení menstruace před dovolenou. Snaha o vyšší komfort na dovolené může mít u takto ošetřené dámy i fatální důsledky. Jednorázové hormonální injekce jsou výrazně rizikovější než dlouhodobě nastavená běžná, tedy nízkodávkovaná antikoncepce,“ varuje angiolog Matuška, který žilní trombózy diagnostikuje a léčí.

Rizikovými faktory žilní trombózy u cestovatelů jsou předchozí žilní trombóza nebo embolie, nádorové onemocnění, nedávný úraz nebo operace, omezená hybnost, vyšší věk, užívání hormonální terapie obsahující estrogeny (včetně antikoncepce), sedadlo u okénka, obezita. Za rizikový se už nepovažuje omezený příjem tekutin ani malý příjem alkoholu. Ukazuje se také, že dříve používaný pojem „syndrom ekonomické třídy“ je neopodstatněný, mezi bussines a ekonomickou třídou není ve výskytu trombóz a embolie výraznější rozdíl.

Pro účinnou prevenci se doporučuje častý pohyb po letadle, cvičení s lýtky a chodidly v sedě, elastické kompresní punčochy, sedadlo u uličky. Pokud jde o léky, lékař Matuška radí: „užití léků ovlivňujících srážení krve by mělo být individuální, po posouzení všech rizik ošetřujícím lékařem cestovatele, protože tyto léky mohou mít vedlejší nežádoucí účinky. Použití dříve tolik oblíbeného aspirinu (Acylpyrin) je nejasné. Jeho efekt na prevenci žilní trombózy a plicní embolie není v porovnání s nejčastěji používanými injekcemi ovlivňujícími srážení krve ani třetinový.“ Nelze také opomenout dlouhé cesty autobusem nebo autem.  Pokud překračuje doba mezi přestávkami během jízdy 4 hodiny, což je celkem běžné, cestovatelská trombóza se může objevit i po těchto dovolených.

AUDIO: Kdo je v riziku pro vznik akutní žilní trombózy, k tomu se vyjádří člen České angiologické společnosti MUDr. Jiří Matuška.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář