Pokrok v hemodialyzačních metodách zachrání mnoho lidských životů!

Hemodialýza patří mezi život zachraňující zdravotnické výkony a ročně je v České republice některou z tzv. hemoeliminačních metod léčeno více než 11 tisíc pacientů. Bez pravidelných návštěv některého ze stovky českých dialyzačních center by pacient s chronickým selháním ledvin zemřel. Počet dialyzovaných pacientů každoročně stoupá, a tím se zvyšují i náklady na zdravotní systém.

Selhání ledvin může mít mnoho příčin a trpí jím většinou lidé starší 65 let, kteří tvoří více než polovinu všech pacientů. Jsou to často dlouholetí diabetici, lidé trpící vysokým krevním tlakem nebo ti, jimž selhaly ledviny z důvodu zánětlivého nebo vrozeného onemocnění.

Život pacientů se selháním ledvin je provázen celou řadou komplikací, které dělíme na akutní a chronické. Akutními komplikacemi rozumíme zejména pokles krevního tlaku (hypotenzi) během dialyzační procedury, křeče, zvracení a slabost. Mezi nejčastější chronické komplikace dialyzačního léčení patří onemocnění srdečně cévního systému – ischemická choroba srdeční, selhání srdce, poruchy srdečního rytmu, zúžení periferních tepen či mozková mrtvice.

Při onemocnění ledvin, kdy ledviny již nejsou schopny plnit svou funkci, je nutné zahájit v pravý čas léčbu, která tyto funkce nahradí, tzv. hemodialýzu. Principem hemodialýzy je odstranění odpadních látek z krve pomocí přístroje. Srdcem dialyzačního přístroje je dialyzační filtr. Tento filtr nahrazuje vlastní ledviny. K odstraňování toxinů je využíván fyzikální jev nazývaný difuze a moderní filtry ještě využívají tzv. konvekci. Při použití obou těchto fyzikálních jevů nazýváme hemoeliminační metodu hemodiafiltrací. Při této metodě dochází k odstranění širšího spektra odpadních látek, a tím se více přibližujeme funkci vlastních ledvin a procedura je pacienty lépe tolerována. Aby hemodiafiltrace byla maximálně účinná, musí být použitá ultračistá voda a splněny požadavky na vysokou kvalitu přístrojového vybavení. Pacient musí mít vytvořený kvalitní cévní přístup (spojka mezi tepnou a žilou, která se používá k odčerpání krve do přístroje a po očištění k návratu zpět do pacientova oběhu) pro dosažení vyššího substitučního objemu.

 

Veškerá pozornost lékařů a vědců, zabývajících se touto problematikou, se dlouhá léta zaměřuje na zkvalitnění života již početné skupiny pacientů. Cílem je zlepšit náhradu funkce ledvin a přitom zabránit nežádoucím komplikacím.

Stejný cíl má také největší poskytovatel dialyzační péče v České republice, společnost Fresenius Medical Care. Společnost provozuje dialyzační střediska NephroCare, kterých je v současné době 20, a poskytuje péči přibližně jedné pětině všech pacientů ČR. Výsledky dlouholetých inovací ihned promítá do přístrojového vybavení i služeb samotných, takže pacienti středisek NephroCare mají vždy mezi prvními k dispozici nejnovější metody.

„Ještě nikdy nebyla dialýza tak bezpečná a účinná jako nyní, kdy nastoupila nová éra tzv. kardioprotektivních metod. Ty odstraňují zplodiny látkové přeměny a ochraňují srdečně cévní systém. Klasickou hemodialýzu jsme nahradili hemodiafiltrací a především její nejnovější variantou, tzv. HighVolumeHDF čili vysokoobjemovou hemodiafiltrací,“ uvádí MUDr. Michaela Ságová, medicínská manažerka NephroCare.

 

V posledních letech se několik studií věnovalo hodnocení pozitivního dopadu hemodiafiltrace na úmrtnost a nemocnost dialyzovaných pacientů. V letošním roce byla publikována v prestižním americkém odborném časopise studie ESHOL, která jednoznačně potvrdila důležitost dosahování vysokého objemu substitučního roztoku při hemodiafiltraci, právě pro snížení výskytu závažných komplikací a úmrtnosti dialyzovaných pacientů. Dle zprávy Ústavu zdravotnických informací a statistiky je v České republice hemodiafiltrací léčeno 55 % pacientů. Počet pacientů léčených vysokoobjemovou hemodiafiltrací není uváděn.

 

Ředitel společnosti Fresenius Medical Care Ing. David Prokeš vidí právě v nejmodernějších technologiích další prostor pro zlepšování kvality života dialyzovaných pacientů a dodává: „Metoda vysokoobjemové hemodiafiltrace má sice vyšší pořizovací náklady, ale z pohledu celkové finanční náročnosti jde o metodu mnohem úspornější oproti jiným metodám. V našich centrech metodou HighVolumeHDF léčíme téměř 100 % pacientů a to již od roku 2008.“

Co tedy metoda HighVolumeHDF pacientům přináší?

1.Lepší toleranci léčby samotné, spočívající v omezení:

 • svalových křečí
 • bolestí hlavy1
 • nauzey (pocitu nevolnosti)
 • zvracení1
 • hypotenzních příhod o 28 % (pokles krevního tlaku)

2.Zvýšení bezpečí pacienta

 • 33 % je nižší kardiovaskulární úmrtnost
 • až o 55 % se snižuje úmrtnost v důsledku infekčních komplikací
 • riziko vzniku mozkové mrtvice při této metodě klesá o 66 %

3.Pokles celkových nákladů na léčbu

 • nižší spotřeba léků (vazače fosfátů, erytropoetin, antihypertenziva, …)
 • nižší potřeba hospitalizací o 22 %
 • snížení srdečně-cévních komplikací znamená obrovské úspory na jejich následnou léčbu

***************
Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin, onemocněním, které celosvětově postihuje více než 2 100 000 osob. Prostřednictvím sítě 3 200 dialyzačních středisek v Severní Americe, Evropě, Latinské Americe, Africe a v asijsko-pacifické oblasti poskytuje společnost dialyzační léčbu více než 264 000 pacientům na celém světě. Fresenius Medical Care je tak celosvětově největším poskytovatelem dialyzační léčby a zároveň i dodavatelem dialyzačních produktů jako jsou dialyzační přístroje, dialyzátory a ostatní spotřební materiál. V České republice působí od roku 1993 a v současné době zabezpečuje na svých 20 střediscích péči o více než 1 500 pacientů v chronickém dialyzačním programu.
***************
Více informací o společnosti Fresenius Medical Care získáte na webových stránkách www.fmc-ag.com a www.fresenius.cz.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář