Unikátní ozařovač pro léčbu nádorů

Lepší a šetrnější léčbu rakoviny nabízí nemocným Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Má tomoterapeutický ozařovač, přístroj, který přesněji zacílí zhoubné ložisko a ozáří ho z několika úhlů. V Česku je zatím jediný.

Způsob léčby je k pacientům šetrnější a dovoluje chránit zdravé tkáně. Přístroj onkologové využijí při léčbě nádorů hlavy a krku, mozku, míchy, plic a nádoru prostaty, lze ho použít i na celotělové ozáření. Například u nemocných s nádory krvetvorby, je možné selektivně ozářit kostní dřeň. 
Ozařovač bude dostupný i pro mimopražské pacienty. 

V praxi to funguje tak, že pacient uložený na stole zářiče je nejdříve skenován na CT. Podle aktuálních snímků, které se získají při každém jednotlivém ozáření, se pak může podle potřeby upravit pacientova poloha.

Poté, co je poloha pacienta ověřena, je spouštěno ozáření. Hlavice ozařovače obíhá pod úhlem 360 stupňů kolem pacienta a současně se pohybuje stůl s pacientem. Takže ložisko je ozářeno ze všech směrů. „Paprsek tak rotuje kolem pacienta ze všech úhlů v rozsahu 360°, což umožňuje přesné pokrytí komplikovaně tvarovaných ozařovaných objemů za současného šetření rizikových orgánů v těsné blízkosti,“ vysvětluje MUDr. Hana Honová, vedoucí Radioterapeutického oddělení Onkologické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK.

AUDIO: O novém ozařovači promluví onkologové, kteří vítají šetrnější léčbu nádorů.

Ložisko je ozářeno v maximální míře a současně se šetří okolní tkáně.Lze ozařovat i víc ložisek najednou, a to i ložiska, která jsou od sebe poměrně vzdálena.

Nový přístroj také dopomůže efektivnější léčbě i v oblasti gynekologických nádorů, karcinomu prsu, konečníku nebo slinivky břišní. Díky jeho vlastnostem šetří zdravé tkáně  a  dovoluje zvýšení dávky záření při stejné nebo i nižší toxicitě.

Nový zářič zvyšuje šance, že se této léčby dostane všem, kdo ji potřebují. Umožní další zlepšení a zefektivnění léčby onkologických pacientů v České republice.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář