Dar nadačního fondu Kolečko

Linda Rybová, patronka a členka správní rady nadačního fondu Kolečko, dnes otevřela nově zrekonstruované rehabilitační centrum a kromě toho předala Klinice dětské chirurgie a traumatologie v Thomayerově nemocnici léčebné pomůcky a vybavení v hodnotě 230 tisíc korun. Díky rekonstrukci v ceně 350 tisíc korun je nové rehabilitační centrum lépe přizpůsobeno potřebám malých pacientů. Moderní vybavení pro Kliniku dětské chirurgie a traumatologie jim zase pomůže k rychlejšímu návratu do plnohodnotného života.

 

„Vážím si dlouholeté spolupráce s Kolečkem a děkuji za dary, které Klinika dětské chirurgie a traumatologie získala. Nové podložky určené k překládání pacientů, dva přístroje k podtlakové terapii, které používáme k léčbě rozsáhlých a špatně se hojících ran, a deset nových infuzních dávkovačů pomohou zajistit rychlejší a efektivnější rekonvalescenci našich pacientů,“ říká o novém vybavení profesor MUDr. Petr Havránek, CSc., přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. lékařské fakulty UK při Thomayerově nemocnici v Praze-Krči a zároveň člen správní rady nadačního fondu Kolečko. „Infuzní dávkovače Pilot A2 s příslušenstvím zcela nahradí naše stávající zastaralé a poruchové typy,“ doplňuje profesor Havránek.

„Pořídit vybavení pro Kliniku dětské chirurgie a traumatologie nám umožnil dar společnosti AIG, která v rámci oslav 20. výročí působení na českém trhu věnovala Kolečku kolekci 150 grafických listů Jiřího Slívy s názvem Anděl strážný. Výtěžek z prodeje společně se sponzorským darem ve výši 150 tisíc korun činí v této chvíli více než 230 tisíc korun,“ uvádí Linda Jandová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Kolečko a dodává, že grafické listy jsou stále ještě k dispozici.

 

V Krči letos nešlo jen o obměnu či rozšíření přístrojů. Došlo i na stavební úpravy a rekonstrukci tělocvičny rehabilitačního centra v ceně 175 tisíc korun. To bylo navíc doplněno také přístroji v hodnotě 175 tisíc korun. „Díky daru od NF Kolečko máme pro rehabilitace nově ve výbavě motorovou dlahu pro zlepšování hybnosti dolních končetin, přístroj pro elektroléčbu a také tzv. Vojtův stůl, který nám umožňuje snazší a bezpečnější manipulaci s pacientem,“ uvádí Mgr. Jana Hlinovská, vedoucí rehabilitace.

 

Úprava rehabilitace byla pořízena z prostředků věnovaných především generálním partnerem Apotex a společností Amway. Apotex Kolečku přispívá dvěma korunami z každého prodaného balení své prémiové řady doplňků stravy. Šek v hodnotě 350 tisíc korun převzal profesor MUDr. Petr Havránek, CSc. na benefičním představení 11. září 2012 v divadle Palace.

Bližší informace o činnosti Nadačního fondu Kolečko včetně možností, jak pomoci malým pacientům dětských traumatologických center, jsou k dispozici na stránkách www.kolecko.cz.

Nadační fond Kolečko působí v neziskovém sektoru od roku 2004 s cílem pomáhat dětem, které jsou jakýmkoliv způsobem traumatizovány po těžkém úrazu. Dlouhodobě podporuje Centrum dětské chirurgie a traumatologie při Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči, ale i dalších sedm center dětské traumatologie v České republice, celková hodnota poskytnutých darů činí více než 8 milionů Kč.
Generálním partnerem nadačního fondu je společnost Apotex ČR, pokračuje i spolupráce
s českou pobočku společnosti Amway, v loňském roce byly realizovány úspěšné projekty s mezinárodní pojišťovnou AIG nebo s rádiem Blaník.

 

Nadační fond Kolečko
Veletržní 16, 170 00 Praha 7
www.kolecko.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář