Většina lidí nebezpečné padělky léčiv nepozná

Ačkoliv je většina z nich velmi nebezpečná, padělané léky ani jejich nabídku podle průzkumu většina lidí nepozná. Více než polovina dotazovaných o padělcích slyšela, osobní zkušenost s nimi potvrdila ale jen 2 % respondentů. Snahu o systematický boj s padělanými léky přináší evropský model ověřování léků ESM (European Stakeholder Model), který bude v rámci České republiky postupně implementovat AIFP společně s dalšími partnery.

„Výsledky průzkumu potvrzují, že všeobecná znalost v oblasti padělků léčiv je nízká. Padělané léky jsou přitom velmi nebezpečné a boj proti nim musí být systematický,“ uvedl Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

S padělky léčiv by se nejvíce lidí obrátilo na lékárníky

S padělanými léky nebo jejich nabídkou se dotazovaní setkali nejčastěji prostřednictvím e-mailu nebo internetových stránek. Většina z nich se přitom shoduje na tom, že užívání padělků léčiv může být velmi rizikové.

Nejzávažnějším problémem je podle respondentů to, že padělek obsahuje jiné než uvedené léčivé látky nebo látky zdraví škodlivé. V případě pochybnosti o pravosti léku by se 30 % respondentů obrátilo na Státní ústav pro kontrolu léčiv, více než třetina respondentů na svého ošetřujícího lékaře (36 %), nejvíce ale dotazovaní věří svým lékárníkům. V případě setkání s padělkem by se na ně obrátila více než polovina z nich.

Společným cílem je účinný boj proti padělkům

Právě lékárny a lékárníci by měli hrát jednu z klíčových rolí v modelu ESM. V rámci České republiky zastřešuje model ESM Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. „Hlavním cílem ESM je v současné době implementace 10 hlavních zásad, na kterých se účastníci modelu dohodli na evropské úrovni a následné uvedení systému do praxe,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček.
Ověřování bude probíhat prostřednictvím unikátního 2D Matrix kódu, který bude obsahovat veškerá podstatná data o daném léčivu. Ten umožní lék sledovat od výrobce až po chvíli, kdy jej lékárník vydává pacientovi. Tak bude zajištěno, že původ kteréhokoliv balení léku v lékárnách bude možné ověřit.

 

Celoevropský model ověřování léčivých přípravků – 10 základních zásad

1.       Obaly s jedinečným sériovým číslem, které odhalí, zda s balením bylo manipulováno.
2.       Zajištění kontinuity ochrany v rámci celého dodavatelského řetězce.
3.       Zajištění jednotného kódovacího a identifikačního systému na každém balení v celé EU.
4.       Zajištění, aby databázové systémy pro ověřování přípravků mohly spolupracovat v rámci                   celé EU.
5.       Ověření každého serializovaného balení na úrovni lékárny.
6.       Maximalizace všech potenciálních přínosů hromadné serializace.
7.       Zaměření na zajištění bezpečnosti pacientů a ochrany jejich soukromí.
8.       Použití bezpečnostních prvků, které jsou jednoduché, robustní a efektivní.
9.       Spolupráce v zájmu bezpečnosti pacientů.
10.     Zapojení dalších zainteresovaných subjektů.

 

Centrálou modelu ESM by se mělo stát evropské ústředí, napojené na řadu národních či regionálních datových úložišť. Data z těchto úložišť by pak mohli využívat všichni členové modelu ESM pro ověření pravosti léčiv. Veškeré aktivity AIFP a EFPIA na tomto poli jsou dobrovolnou iniciativou, která reaguje na evropskou Směrnici o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravku na trh.

www.aifp.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář