Diabetes – novodobá metla lidstva?

Obědy ve stáncích s rychlým občerstvením, minimum pohybu a nikdy nekončící stres si vybírají svou daň. Stále více lidí v důsledku nezdravého způsobu života a dědičným dispozicím slyší od svého lékaře jasnou diagnózu – diabetes mellitus.

Cukrovka člověka nebolí. Do ordinace lékaře jej přivádí až první zdravotní problémy. V té době se u pacienta může již plně rozvinout některá z komplikací způsobených diabetem. Ze zdravého člověka se může stát osoba závislá na pomoci druhých (například po amputaci končetin) nebo přístrojů.

Cukrovka v číslech
6krát – tolikrát se během života jedné generace zvýšil počet pacientů s diabetem na světě.
285 milionů – tolik žilo v roce 2009 na celém světě diabetiků ve věku 20 až 79 let.
380 milionů – tolik bude podle předpokladu odborníků pacientů s cukrovkou v roce 2025 na světě.

Diabetes v Česku

Ani České republice se nevyhýbá nárůst počtu diabetiků. V roce 2010 se s touto chorobou léčilo 801 tisíc osob. V předchozím roce to bylo více než 783 tisíc osob. Ve srovnání s rokem 2000 se zvýšil počet diabetiků o 130 tisíc.

Dnes se v Česku léčí s cukrovkou 7,5 % populace. Každý rok lékaři nově odhalí toto onemocnění u přibližně 10 tisíc osob. Pokud se bude počet pacientů zvyšovat tímto tempem, bude podle odhadu odborníků v roce 2035 každý 10. Čech trpět diabetem. Výskyt cukrovky přitom stoupá nejen mezi staršími lidmi, ale i ve střední věkové skupině.

Diabetes postihuje častěji ženy, které tvoří 54 % všech léčených pacientů. Více je postihuje diabetes 2. typu. Ženy se totiž dožívají vyššího věku než muži a cukrovka tohoto typu se více vyskytuje u starších osob. U diabetu 1. typu je poměr žen a mužů mezi pacienty vyrovnaný.

Není cukrovka jako cukrovka

Diabetes mellitus, cukrovka, označuje více onemocnění spojených se zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi (tzv. hyperglykémie). Její příčina se liší u jednotlivých typů diabetu:
•    Diabetes mellitus 1. typu
Zvýšenou hladinu cukru způsobuje nedostatek inzulínu v těle, který produkují specializované buňky slinivky břišní. Buňky jsou ničeny autoimunitní reakcí organismu, kdy tělo považuje za škodlivé vlastní tkáně.
•    Diabetes mellitus 2. typu
Tento typ diabetu se projevuje sníženou citlivostí tkání na vlastní inzulín. Vzniká tak jeho relativní nedostatek. Nejčastější příčinou je nezdravý životní styl, respektive nedostatek pohybu, přejídání a s ním spojená nadváha i obezita.
•    Těhotenská cukrovka
Tzv. gestační cukrovku lékaři odhalí asi u 3 % žen. Většinou se projeví až v druhé polovině těhotenství, kdy slinivka nedokáže reagovat na zvýšenou potřebu inzulínu. Příznaky zmizí po porodu při odloučení placenty. Častěji postihuje ženy, které k ní mají genetické dispozice.
•    Ostatní typy diabetu
Cukrovka se může projevit také ve spojitosti s poruchami žláz s vnitřní sekrecí, například štítnou žlázou, při chorobách poškozujících slinivku břišní, jako následek užívání některých léků či po kontaktu s určitými chemikáliemi.

Předstupněm diabetu 2. typu mohou být tzv. hraniční stavy cukrovky. Zvyšující se hladina cukru v krvi představuje riziko obzvláště pro člověka, který trpí vysokým krevním tlakem a zároveň vysokým cholesterolem.

Cukrovka – vyvracíme mýty

Mýtus: Cukrovka znamená jen vyšší cukr v krvi.
Pravda: Trvale zvýšená hladina cukru v krvi vede k rozsáhlým komplikacím. Dochází k poškozování a zužování velkých, malých cév i drobných tepének. Jejich nedostatečné prokrvování může vést k celé řadě komplikací, například k ischemické chorobě srdeční nebo ztrátě zraku.
Mýtus: Jedinou možnou léčbou je užívání inzulínu.
Pravda: Léčba cukrovky závisí na jejím typu. Pacienti s 1. typem si musí po celý život aplikovat inzulín. Lidé s 2. typem mají několik možností, jak dostat svoji nemoc pod kontrolu. Některým z nich postačí úprava jídelníčku a změna životního stylu. Jiným doporučí lékař užívat léky ve formě tablet, tzv. antidiabetika. Další skupina pacientů si musí aplikovat již zmiňovaný inzulín.
Mýtus: Diabetes 2. typu může postihnout pouze dospělého člověka.
Pravda: Cukrovka tohoto typu je skutečně častěji odhalena u lidí středního věku a starších. Při současnému nezdravému životnímu stylu však dnes již ohrožuje i děti a mladé lidi.

Úhlavní nepřítel – diabetes 2. typu

Nejrozšířenějším typem diabetu je cukrovka 2. typu a její výskyt stále stoupá. Propuknutí choroby závisí nejen na genetických dispozicích člověka, ale i na jeho životním stylu.
Typickým projevem cukrovky 2. typu je tzv. inzulinová rezistence. Slinivka produkuje vlastní inzulin, tkáně v těle na něj ale nereagují dostatečně. Je narušená jejich citlivost vůči inzulinu a tak vzniká jeho relativní nedostatek. Stejně jako u diabetu 1. typu se zvýší hladina cukru v krvi.
Nemoc dlouho probíhá bez zjevných příznaků. První signály choroby, například zvýšenou únavu, nedostatečnou erekci u mužů nebo větší žízeň, mohou lidé přehlížet. Jejich původ přičítají nadměrnému stresu nebo přepracovanosti.

Prvním projevem, který lidé opravdu zaznamenají, může být i porucha vědomí při vysoké hladině cukru v krvi nebo závažná komplikace, například diabetická noha (špatně se hojící vředy). Nejčastěji lékaři odhalí diabetes náhodně při preventivní prohlídce, jejíž součástí je i laboratorní analýza krve.
Tento typ cukrovky se často vyskytuje u přímých příbuzných. Genetika je zde důležitým rizikovým faktorem. Vyšší riziko onemocnění je však jednoznačně spojeno také s přejídáním, nedostatkem pohybu, nadváhou až obezitou.

„Hořký“ život diabetika

Diagnóza cukrovka 2. typu s sebou nese celou řadu rizik, které mohou vést k vážným zdravotním potížím. Mezi ně patří především riziko vzniku tzv. pozdních komplikací. Malé i velké cévy poškozuje dlouhodobě neuspokojivá metabolická kompenzace cukrovky, tzn. trvale zvýšená hladina krevního cukru. Postiženy bývají především cévy a tepny očí, nervů a ledvin. Projevuje se například poruchou erekce nebo aterosklerózou.

a)    Diabetická mikroangiopatie
Postiženy bývají především drobné cévy. Jejich specifické změny se projevují především v ledvinách, očích a nervech.
b)    Diabetická makroangiopatie
Diabetická makroangiopatie urychluje proces vývoje aterosklerózy (kornatění tepen) velkých cév. Ukládající se tuk je postupně zužuje. V pozdějších stádiích může zcela uzavřít tepny. Ateroskleróza u diabetiků vzniká rychleji a má závažnější průběh než u nediabetiků. První změny se mohou projevit už v nižším věku.

K poškození cév přispívají i další rizikové faktory, například vysoký krevní tlak, zvýšená hladina krevních tuků, kouření, nedostatek fyzického pohybu a s ním spojená obezita až nadváha apod. V souvislosti s častějším výskytem aterosklerózy jsou diabetici více ohroženi srdečním infarktem, cévní mozkovou příhodou a hrozí jim i amputace nohy. Tyto komplikace mívají závažnější průběh, objevují se v mladším věku a pacienti mají horší prognózu.

Poškození ledvin při diabetu – diabetická nefropatie

Méně známou, přesto velmi závažnou, pozdní komplikací diabetu je postižení ledvin, tzv. diabetická nefropatie, která postihuje až 40 % diabetiků. Do přímého ohrožení života se dostává 5 až 8 % z nich.
Diabetickou nefropatii způsobuje postižení drobných cév (tzv. mikroangiopatie) ledvinových klubíček (glomerulů). Úkolem těchto klubíček je zadržovat v krvi bílkovinu a propouštět vodu, minerály a odpadové produkty vzniklé látkovou přeměnou v těle. Při jejich postižení se zhoršuje filtrační schopnost ledvin. V moči se nejprve objeví bílkovina albumin. Později se přidávají všechny typy bílkovin a postupně dochází k poruše funkce ledvin až k selhání ledvin.

Odhalit poruchu ledvin lze prostřednictvím tzv. mikroalbuminurie. Při tomto vyšetření zjišťuje diabetolog nebo praktický lékař hladinu bílkoviny v moči, což je první signál možného poškození ledvin. Musí se však provádět pravidelně, aby bylo možné zjistit, zda hladina bílkoviny stoupá či ne.
Poškození ledvin vzniká především kvůli špatné kompenzaci cukrovky a genetickým dispozicím k vysokému krevnímu tlaku. Lékaři zatím nedokáží odhadnout, kterého diabetika může nefropatie ohrozit. K poškození ledvin může kromě již zmíněných faktorů přispět také:

•    zvýšená hladina krevních tuků,
•    nadbytečný příjem bílkovin ve stravě,
•    kouření cigaret,
•    genetická dispozice k srdečním chorobám.

Postižení ledvin probíhá dlouhou dobu skrytě. Pacient nemá žádné větší obtíže. Ve většině případů si může začít stěžovat na zhoršení zraku (diabetická retinopatie). Vážné zdravotní komplikace nastávají až v konečné fázi, tedy přibližně po 5 až 8 letech od prvních známek zvýšené hladiny bílkoviny v krvi. V tomto stadiu je již proces nezvratný.

Jak předcházet nejen „umělé ledvině“

Nejlepší prevencí vzniku diabetu je dodržování zásad zdravého životního stylu. Důležitou roli hraje především pestrá a vyvážená strava, nekuřáctví, minimum stresu a pravidelný pohyb. Snížením hmotnosti o 10 % se omezí riziko cukrovky o 43 %. Pravidelným pohybem je možné eliminovat vznik diabetu o celých 50 %.

Pokud lékař u člověka odhalí cukrovku, je důležité, aby změnil svůj dosavadní životní styl. Především pohyb v kombinaci s dietou může u diabetiků s 2. typem zlepšit citlivost tkání na inzulín, zlepšit průnik cukru do buněk a upravit jeho hladinu v krvi.

Předcházet všem tzv. pozdním komplikacím je možné, pokud se zajistí optimální metabolická kompenzace a dosažení nízkých hodnot glykemie. Součástí prevence těchto obtíží by měla být také léčba všech rizikových faktorů, tedy upravení krevního tlaku a snížení cholesterolu v krvi.
Pokud se u diabetika projeví porucha ledvin, lékař doporučí úpravu léčby. Léky na diabetes se totiž často vylučují ledvinami a ty při své snížené funkci nedokáží lék dostatečně eliminovat. U pacientů by mohlo dojít ke hromadění léku a riziku vzniku například hypoglykemie (vážného poklesu hladiny cukru v krvi).

V pozdějších stádiích lze zajistit správné fungování ledvin připojením pacienta na hemodialýzu (tzv. umělou ledvinu). Pomoc ledvinám s čištěním krve se však pojí s celou řadou omezení. Kromě pravidelného docházení na dialýzu musí pacient dodržovat stanovenou dietu s přesně určenou hladinou proteinů, které může přijmout apod.
U některých pacientů je možné provést transplantaci ledvin.

Odborná spolupráce:

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., přednosta II. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, primář Dialyzačního střediska Fresenius Medical Care

Zdroje:
www.zivotsdiabetem.cz (přístup 20. 11. 2011)
IDF diabetes atlas, 4th edition, 2009
ÚZIS: Péče o nemocné cukrovkou 2010

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář