Diabetes mellitus

Co je diabetes

Diabetes mellitus, nazývaný též zkráceně diabetes či cukrovka, je onemocnění, při kterém lidský organismus není schopen udržet koncentraci krevního cukru (glukózy) v krvi v normálních mezích. Výsledkem je vyšší koncentrace glukózy v krvi, tzv. hyperglykémie, Pokud tento stav trvá neléčen nebo léčen nedostatečně řadu let, může vést k poškození některých tkání.

Jak se diabetes léčí

Rozlišujeme v zásadě dva typy diabetu. U diabetu 1. typu nevyprodukuje organismus žádný inzulín a pacient ho tělu musí pomocí léčby dodávat. Diabetes 2. typu, který je častější, způsobuje relativní nedostatek inzulínu. Pacient je léčen dietou a tabletovými léky. V případě, že to nestačí, může být v léčbě použit i inzulín. Tento typ diabetu souvisí především s životním stylem a v současné době je považován za civilizační chorobu. Podstatou léčby diabetu 2. typu je především změna životního stylu směrem k větší fyzické aktivitě a zlepšení dietních návyků, vedoucí postupně ke snížení hmotnosti. V léčbě diabetu též pomáhá celá řada léků, které snižují koncentraci glukózy v krvi.

Co diabetes způsobuje

Vysoká hodnota glykémie má na tělo z dlouhodobého hlediska negativní vliv. Může dojít k tzv. diabetické retinopatii (očnímu poškození), jejíž podstatou je poškození drobných cév oční sítnice, v těžkých případech může nastat krvácení do sítnice a sklivce. Pokročilé změny mohou vést až k úplné slepotě. Další možnou komplikací může být diabetická polyneuropatie (neurologické poškození), při které dochází k poškození nervových vláken, zejména periferních nervů, což po delší době může vést ke ztrátě kožní citlivosti, poruše inervace vnitřních orgánů, ale i k velmi nepříjemným bolestivým projevům u končetin. Onemocnění diabetes má vliv i na vznik diabetické nefropatie (poškození ledvin), kdy dochází k postupnému zhoršování ledvinných funkcí, které mohou vyústit až v ledvinové selhání a nutnost doživotní pravidelné hemodialýzy (čistění krve pomocí přístrojů) či transplantaci ledvin. V neposlední řadě má diabetes vliv na poškození srdce a cév. Ischemická choroba neboli nedokrevnost je onemocnění způsobené aterosklerózou (lidově též kornatěním) cév. Aterosklerózou rozumíme ukládání tuku a vaziva ve stěně cév, způsobující postupné zužování jejich průsvitu. Jejím nejnebezpečnějším projevem je zúžení cév zásobujících srdeční sval, které může vést k infarktu myokardu. Postiženy ale mohou být i cévy zásobující mozek či cévy dolních končetin.

Existuje způsob jak předejít zmíněným komplikacím

Přes celou řadu potíží, ke kterým diabetes může vést, není třeba při jeho diagnóze propadat panice. Je-li diabetes správně léčen, je riziko, že se zmíněné komplikace objeví, velmi malé. Je však třeba důsledně plnit pokyny lékaře a dietní sestry, začít s léčbou co nejrychleji, dodržovat správně zvolený každodenní režim a snažit se žít aktivně. Tipy na výběr vhodného pohybu nebo pomoc se zvolením správného jídelníčku pomůžou webové stránky kampaně Aktivní diabetik Všeobecné zdravotní pojišťovny.

 

as. MUDr. Jan Brož (foto)
pracuje jako diabetolog na 2. interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je jeden z odborných garantů kampaně VZP Aktivní diabetik

 

 

www.aktivnidiabetik.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář