Lékaři řeší nedostatek praktiků na venkově

Čtyřicet kilometrů. I taková vzdálenost dělí pacienty od jejich praktiků v některých regionech Česka. Nedostatek lékařů ve venkovských oblastech se každoročně prohlubuje, starší lékaři odchází do důchodu a nemá je kdo nahradit. Teď se snad blýská na lepší časy – praktičtí lékaři se s ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami shodli na finanční podpoře nově vzniklých ordinací v odlehlých oblastech. K návratu mladých lékařů na venkov by mělo přispět i navýšení počtu tzv. rezidentských míst, která budoucím praktikům slouží k získávání praxe v přípravě na atestaci. To ministerstvo s pojišťovnami také přislíbilo.

foto / Freepik

„Příslib podpory nových venkovských praxí ze strany ministerstva vítáme, je to jeden z koncepčních kroků, který pomůže řešit personální krizi v primární péči. Samo o sobě to současný stav samozřejmě nespasí, ale je to dobrá výchozí pozice,“ říká doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP. Podle plánu by nově vzniklé praxe měly nárok na zvýšené finanční úhrady za péči. „Praktických lékařů v poslední době přibývá, což je pozitivní, ale často zůstávají ve větších městech a do odlehlých oblastí se nijak nehrnou. Podpora nových praxí v regionech, kde je jich nedostatek, je správná cesta. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že ani ve městech praktiků není zrovna přebytek. Zkuste v Praze nějakého najít,“ říká MUDr. Cyril Mucha, praktický lékař a místopředseda SVL ČLS JEP. Venkovští lékaři připomínají, že by se kromě nových ordinací nemělo zapomínat ani na ty stávající. „Existující venkovské praxe mnohdy vedou lékaři, kterým je často 70 a více let a bez dostupné náhrady mohou skončit ze dne na den. Proto bychom se neměli zastavit pouze u podpory nově vznikajících praxí,“ říká MUDr. Dušan Zhoř, praktický lékař a člen pracovní skupiny pro Venkovské lékařství SVL ČLS JEP.

Praktici vítají plánované navýšení počtu rezidentských míst – letos se jejich počet zvedl na sto, do příštího roku by si přáli ještě o padesát více. „Obecně je jich nedostatek a mladí lékaři mají problém najít nějaké volné. Jakmile se jejich počet zvýší, každoročně tady budeme mít více mladých praktických lékařů, kteří mohou být ochotní přebírat praxe v odlehlých regionech,“ říká MUDr. Mucha. Více rezidentských míst kvitují i samotní venkovští lékaři. „Primárně je však potřeba tato místa přidělovat hlavně do venkovských praxí, mimo velká města. Budoucí praktici se díky tomu buď mohou vrátit na místo, odkud pocházejí, nebo si osahat a vyzkoušet život na vesnici a zjistit, že se tam dá dobře žít. Výzkumy jednoznačně ukazují, že pokud mladí lékaři absolvují stáž ve venkovské praxi, mají pak mnohem větší chuť a motivaci mimo město zůstat,“ vysvětluje MUDr. Zhoř.

zdroj:  Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář