LF MU má nově akreditovaný obor Ortoptika

Od letošního roku nabízí Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně jako jediná v České republice absolventům středních škol, očním optikům ale například i stávajícím optometristům studium nového oboru Ortoptika.

 

Ortoptika je specializovaný oční obor, který se zaměřuje hlavně na správný vývoj zrakové ostrosti a na obnovu již porušeného jednoduchého binokulárního vidění.V roce 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU, nastala změna zákona 96/2004 Sb., kde byl zapsán požadavek na bakalářské studium všech nelékařských zdravotnických povolání, kteří mohou pracovat bez odborného dohledu, tedy i ortoptistů. Nyní se i přes dlouhá jednání, která předcházela, podařilo Katedře optometrie a ortoptiky LF MU v Brně výuku ortoptiky akreditovat.Tříleté profesně zaměřené prezenční studium

 

Ortoptiky vychází z doporučených plánů České společnosti ortoptistek a návrhu požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR. Hlavní náplní nově vzniklého oboru jsou kromě základních matematicko-fyzikálních a optických předmětů, i předměty ortoptické, optometrické a oftalmologické. Studium se také zaměřuje na péči o dětského pacienta a zahrnuje neméně důležité odborné praxe v pleoptice, ortoptice a praxe související se základy ošetřovatelství.Absolventi nově vzniklého oboru budou moci najít uplatnění jako ortoptisti ve zdravotnických zařízeních, především u očního lékaře – strabologa, ve stacionáři pro děti s poruchami vidění, ortoptických ambulancích nebo na specializovaných strabologických pracovištích.

 

Příbuznými obory Ortoptiky jsou Optika a Optometrie, které našly zázemí na LF MU již v roce 1993. Přemístění výuky do reprezentativních prostor na Komenského nám. 2 bylo spojeno s modernizací a inovací výukových pomůcek a přístrojů, která v současnosti kontinuálně pokračuje.Založení nového oboru Ortoptika, a tedy jeho 1. Ročník, je symbolicky spojen s 21. ročníkem založení bakalářského oboru Optika – optometrie na lékařské fakultě MU v Brně. Za dlouhou dobu svého působení úspěšně absolvovalo studium optometrie přes 600 studentů bakalářského studia a okolo 260 studentů magisterského navazujícího studia. Od letošního roku se může fakulta chlubit i prvními absolventy čtyřletého doktorského studia oboru Lékařská biofyzika se zaměřením na Optometrii. Tím se rozšiřuje a zvyšuje odborná erudice přednášejících pedagogů, jejichž cílem je předávání nejnovějších poznatků oboru i vlastních zkušeností z praxe.

 

Celých 20 let se Katedra optometrie a ortoptiky spolu se studenty velmi snaží o aktivní rozvoj oboru, zkvalitnění výuky i studijního prostředí. Důkazem toho je pravidelná úspěšná prezentace studentů na kontaktologických sjezdech, pořádání letos v pořadí již 4. Celostátní studentské konference optometrie nebo každoroční prezentace školy a oboru na mezinárodním veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA.

 

Je třeba také připomenout spolupráci studentů i pracovníků Katedry optometrie a ortoptiky s kolegy z Chorvatska, kdy si vzájemně vyměnili praktické zkušenosti a celkově tak obohatili pohled do optometrie obou zemí.Jako dárek k loňskému kulatému výročí si katedra kromě nově akreditovaného oboru nadělila nové specializované vybavení, které rozšíří studentům optometrie i ortoptiky možnosti vyšetřovacích postupů a zvýší podíl praktické výuky, aby přechod do profesního života byl plynulý a bez obav.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář