Mléko a potravinové alergie – je to mýtus

Často se setkáváme s tvrzením, že je třeba vyřadit ze stravy mléko či mléčné výrobky, protože jsme na ně alergičtí. Přitom u nás je alergií na bílkovinu mléčnou postiženo jen 0,5 % jedinců.

„Mechanismus alergické reakce je výslednicí velmi komplexních dějů. Mezi ně spadají genetické dispozice a individuální imunitní reaktivita, která je budována především v kojeneckém období. Velmi zjednodušeně lze říci, že mimořádný ochranný prvek před rozvojem imunopatologií představuje kojení,“ upřesňuje prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. v rámci projektu Bílé plus.

Pevnou stravu kojencům zařazujte mezi 4. a 6. měsícem

Mateřské mléko je svým složením naprosto unikátní a odlišuje se od zvířecích mlék. Zásadní odlišností je vysoký obsah složitých cukrů, které označujeme jako prebiotika. Prebiotické cukry jsou pro člověka přímo nestravitelné. Představují však ideální růstový substrát pro fyziologickou střevní mikrobiotu. Ta chrání před vznikem a rozvojem alergií.

„Významný vliv, zvláště s ohledem na potravní alergie, má zařazení pevné stravy kojenci. Pevná strava má být kojenému dítěti podána ne dříve než ve 4. a ne později než v 6. měsíci. V tuto dobu se ve sliznici střeva nastavují tolerizační mechanismy, které mají zajistit snášenlivost alergizujících složek potravy v dalším životě,“ zdůrazňuje pan profesor.

Alergie na mléko u dětí většinou vymizí

Je pravdou, že alergie na kravské mléko je nejčastější potravní alergie batolecího a časného dětského věku, kdy postihuje až 3% dětí. Projevuje se nejčastěji kožním ekzémem. Klinické projevy však mohou postihovat i trávicí systém.

S ohledem na nezastupitelnost mléka ve zdravé stravě je pozitivní, že u většiny postižených dochází s vyšším věkem k mizení příznaků alergie na mléko. Většina dětí z ní obrazně vyroste.  Někdo např. nesnáší syrové mléko, ale kvašené mléčné produkty nebo sýry mu obtíže nepůsobí.

Češi mají v 90 % laktázu aktivní

Podmínkou trávení mléka je rozklad mléčného cukru, laktózy, prostřednictvím enzymu laktázy. Pokud není laktóza rozložena, je kvašena střevní mikroflórou za vzniku plynu. To se projevuje zažívacími obtížemi, plynatostí, průjmem. Laktázová aktivita v dospělosti chybí jen v asijských etnicích (čínské, japonské) a v černošské populaci.

Tvrzení o nesnášenlivosti mléka v dospělosti u nás, nemá racionální základ

Navíc mléčné výrobky, které vznikly přirozenou cestou mléčného kvašení, tj. jogurt či tvaroh, nebo byly získány sýřením, mají tedy laktózu rozloženou nebo ji neobsahují, proto tyto výrobky mohou konzumovat i jedinci trpící intolerancí laktózy.

„Naše populace je geneticky disponována k tomu, aby mohla požívat mléko po celý život. Konzumace mléka a mléčných výrobků představuje pro náš metabolismus velkou výhodu a je prospěšná zdraví. Mléko a kvašené mléčné výrobky pozitivně zasahují do regulací imunity. Posilují naši obranyschopnost, pozitivně ovlivňují střevní mikrobiotu a brání tak rozvoji imunopatologických nemocí,“ dodává profesor.

AUDIO: Mléko nám neublíží, to potvrzuje profesor Jan Krejsek, CSc. v rámci projektu Bílé plus.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář