Pomočování u dětí

Problém enurézy/pomočování/ je sice dlouho znám, ale jeho vyléčení bývá často odkládáno s důvěrou v to, že se vše upraví samo. V některých případech se to podaří, avšak mnohdy dochází k celoživotnímu narušení sebevědomí.

 

Pro dítě může být stresující i vstup do kolektivu v mateřské školce nebo nástup do první třídy.
Noční počůrávání u dětí starších čtyř let může mít mnoho zdravotních příčin. Přesto jsou tyto problémy ve většině případů způsobeny psychickými potížemi a ne onemocněním. Jestliže se začne dítě v tomto věku v noci nebo i přes den znovu pomočovat, ačkoliv dříve už se samo vzbudilo a došlo si bez obtíží na toaletu, měli bychom navštívit lékaře, který zjistí, zda se nejedná o příznak nějaké nemoci.

Pokud se dítě začne počůrávat, rozhodně bychom mu neměli nic vyčítat. „Už jsi tak velký a počural ses, ty jsi ostuda,“ tak to je jedna z vět, která by zaznít určitě neměla. Naopak musíme dítě povzbudit, aby se necítilo tak provinile.

 

Ačkoliv je pomočování většinou způsobeno psychikou, přesto musíme dbát na teplo a sucho, aby se dítě nenastydlo a potíže s měchýřem se nezhoršily. Dítěti můžeme také pomoci tím, že ho zkrátka v noci dvakrát vzbudíme a dojdeme s ním na záchod. Dodržujeme vždy stejnou hodinu, aby si tělo zvyklo na rytmus. Postupem doby tento čas prodlužujeme, až dítě opět vydrží celou noc nečurat, nebo se v natrénovanou hodinu samo vzbudí a dojde si na záchod.

 

Většinou (v 75 % případů) jde o vývojově podmíněnou poruchu, která vzniká pomalejším dozráváním mechanizmů regulujících tvorbu a vylučování moče. Enurézu lze účinně a efektivně řešit.
Do dospělosti přetrvává noční pomočování asi u půl až jednoho procenta pacientů. Chlapci bývají postiženi 1,5 – 2x častěji než dívky.

 

Z různých průzkumů vyplývá, že pomočováním je postiženo až 45 % dětí, u nichž jeden rodič trpí enurézou. Děti rodičů, kteří jsou oba enuretici, mají 77% pravděpodobnost, že se jim tento problém nevyhne.

 

Noční enuréza narušuje život celé rodiny, je překážkou pobytů u příbuzných, ovlivňuje výběr dovolených. Ve srovnání se svými vrstevníky mají enuretické děti snížené sebevědomí a sebehodnocení. Případné psychologické odchylky jsou tedy následkem nočního pomočování, nikoliv jeho příčinou.

 

Velmi důležitou roli sehrává spolupráce rodiny s praktickým lékařem dítěte. Enurézu je zapotřebí řešit už před nástupem do první třídy, v některých případech již po nástupu do mateřské školy. Včasný začátek léčby je velice důležitý, protože umožní předejít psychickým traumatům dříve, než začne mít dítě problémy v kolektivu. Dotaz na noční pomočování by měl být nedílnou součástí pětileté preventivní prohlídky. Největší překážkou úspěšné léčby nočního pomočování jsou předsudky a stud rodičů, kteří mají často zábrany o problémech svého dítěte hovořit i se svým dětským lékařem.
Prvním krokem k upřesnění příčin pomočování je vedení evidence moče a přijatých tekutin.Ke sledování těchto údajů má za úkol dítě za pomoci rodičů vyplňovat tzv. pitnou a mikční kartu, do které se zapisuje frekvence a objem přijatých tekutin, objemy a frekvence močení a epizody pomočení. Toto měření má probíhat doma za standardních podmínek, kdy jsou děti bez stresu a v dobré kondici, nejlépe 2 – 3 víkendy. Pro lepší přehled je možno použít dětský deníček pomočování (kalendář mokrých a suchých nocí), ve kterém si po každé noci bez pomočení dítě setře veselý obrázek zvířátka, který se skrývá pod stírací vrstvou.

 

Základem léčby je dodržování správného pitného režimu (s dostatkem příjmu tekutin během dne a jejich omezením na noc) spolu s podáváním léku snižujícího noční tvorbu moče. Moderní léková forma preparátu Minirin Melt v samorozpustné podobě je bezpečná v dodržování přesné dávky, její podání je jednoduché a pro dítě velice komfortní.  Podává se většinou těsně před spaním.
Velice praktickým pomocníkem pro rodiče, kteří řeší problémy s pomočováním svých dětí, jsou internetové stránky www.nocvsuchu.cz.

 

Kdy noční počůrávání má řešit už dětský lékař a co pomáhá k úspěšné léčbě, to  Šárce Málkové vysvětlila Lékařka Marie Kmoníčková z nefrologické ordinace pro děti a dorost, Hradec Králové.

Rozhovor si poslechněte ZDE

Když se pomočuje školák, nablízku je třídní učitelka, která by měla mít pochopení a vědět si i rady, své zkušenosti sděluje nám Lucie Horáková, učitelka 1.stupně ZŠ Liberec.

Rozhovor si poslechněte ZDE

 

Šárka Málková, Redakce Zdraviamy.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář