Pražská transplantační spojka

Česká transplantační škola se bude prezentovatna mezinárodním odborném sympoziu Prague Transplant Connection2012, které zítra v pražském Strahovském klášteře pořádá Českátransplantační nadace u příležitosti 20 let od svého založení. Zabývat sebude současnými poznatky transplantační medicíny a jejími hranicemi. Klíčovým řečníkem bude přední světový transplantolog Bohdan Pomahač.Vystoupí na něm také další světoví transplantologové s českými kořeny,například Donald Hirick z Clevelandu či Michael Cecka z Los Angeles.Odborné setkání se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahya velvyslance USA v České republice.

 

„Hranice transplantační medicíny se stále posouvají a česká transplatačníškola v ní hraje významný part,“ uvedl Štefan Vítko, předseda správnírady České transplantační nadace. Český chirurg Bohdan Pomahač, kterýjako jeden z prvních na světě provedl úspěšnou transplantaci obličeje,převezme ve čtvrtek večer v pražském Karolinu výroční cenu Českétransplantační nadace za rok 2012 za rozvoj transplantační medicíny.

 

Česká transplantační nadace uděluje od roku 1998 výroční cenu českými zahraničním vědcům, kteří se mimořádným způsobem zasloužili o rozvojtransplantační medicíny. Mezi její laureáty patří například prof. P. Terasakiz Los Angeles, který učinil významné objevy v oblasti tkáňové sloučivosti,nebo prof. M. Dubernard z Lyonu, který provedl první transplantaci rukoui první transplantaci tváře na světě. Z českých vědců byli touto cenoudosud vyznamenáni například prof. V. Kočandrle a prof. V. Bartoš, kteříu nás provedli první úspěšné transplantace ledviny nebo slinivky břišní.

 

Bohdan Pomahač (41) se narodil v Ostravě a vystudoval medicínuna Lékařské fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Do bostonskénemocnice Brigham and Women’s Hospital, která patří řadu let mezi desetnejlepších nemocnic v USA, nastoupil na chirurgickou praxi v roce 1998.Primářem kliniky popálenin se stal v roce 2004. Tým českého plastickéhochirurga Bohdana Pomahače jako první ve Spojených státech provedltransplantaci celého obličeje. Pod jeho vedením lékaři dokázali „vrátittvář“ již čtyřem pacientům. V loňském roce vedl také zákrok, při kterémbyly transplantovány obě ruce najednou. Od roku 2009 je vedoucímprogramu plastické a transplantační chirurgie.

 

Zdroj: Donath Business & Media

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář