Světový den proti rakovině má za cíl do roku 2025 snížit výskyt rakoviny a předčasných úmrtí na ni o 25%.

Program podporuje i Liga  proti rakovině Praha, mimo jiné pořádáním Sympozia pro odbornou  i laickou veřejnost. Letošní ročník se koná 4. února 2015 od 10  hodin v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2. Tématem jsou nádory reprodukčních orgánů. Jde o odborný pohled na problematiku počínaje prevencí přes diagnostiku až po možnosti léčby.

Prevence gynekologických zhoubných nádorů

Mezi nejčastější gynekologické zhoubné nádory patří karcinom děložního těla, vaječníku a děložního hrdla. „Právě posledně jmenovaný je v současné době možné považovat za preventabilní“, uvádí doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc., ale zdůrazňuje: „Přesto je v České republice ročně diagnostikováno 1000 nových případů. Přitom je známa souvislost mezi nádorem a infekcí rizikovými papilomaviry a relativně pomalý vývoj předstádia nádoru – prekancerózy. K detekci a likvidaci prekanceróz jsou k dispozici poměrně spolehlivé diagnostické i léčebné metody.“

Pro úspěch sekundární prevence – záchytu a odstranění prekanceróz – je rozhodující  
organizovaný screeningový program, který běží u nás od roku 2008. Od ledna 2014 probíhá
adresné zvaní žen pojišťovnami na preventivní gynekologické prohlídky.  Novinkou v primární prevenci je vedle známých zásad bezpečného sexu a nekuřáctví  možnost očkování profylaktickými vakcínami proti infekci lidskými papilomaviry. Je možné očkovat dívky mezi 13. a 14. rokem věku vakcínami, které jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

AUDIO: Jak se odhalují gynekologické zhoubné nádory, to už vysvětlí docent Pavel Freitag z  VFN.


Kožní nádory v oblasti ženských pohlavních orgánů

Opomíjenými nádory v oblasti ženského genitálu jsou kožní nádory. Obecně je výskyt těchto
nálezů daleko vzácnější než u přednádorových stavů a zhoubných nádorů děložního hrdla.
Výskyt karcinomu zevních rodidel je dlouhodobě 3,0 – 3,7 na sto tisíc žen, výskyt karcinomu
pochvy pak 0,7 na sto tisíc žen za rok. Ve většině případů postihuje ženy ve starším věku.
Diagnostika těchto relativně vzácných karcinomů je poměrně obtížná, v raných stádiích často
nemají téměř žádné příznaky, a tak záchyt bývá spíše pozdní a úmrtnost je poměrně vysoká.
Také na rozdíl od karcinomu čípku nemají žádný existující screeningový systém.

AUDIO: Pohlavní ústrojí a kožní nádory, k tomu se vyjádří profesorka Jana Hercogová z FN Na Bulovce.

25. VÝROČÍ ČINNOSTI LIGY PROTI RAKOVINĚ PRAHA

Letos Liga plánuje své tradiční akce – mj. celonárodní veřejnou sbírku Český den proti rakovině (13. května), organizaci 12 turnusů čtrnáctidenních rekondičních pobytů pro onkologické pacienty, osvětovou podzimní putovní výstavu Každý svého zdraví strůjcem

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář