Delší život pro nemocné rakovinou plic – personalizovaná léčba

Rakovina plic – postihuje kuřáky i nekuřáky. Ročně zahubí přes 5,5 tisíce Čechů. Sedm z osmi lidí zemře do pěti let od první diagnózy. Řada pacientů by mohla žít kvalitní život, bez známek nemoci, delší o měsíce až roky. Ale musí dostat včas moderní personalizovanou léčbu – tedy léčbu „šitou na míru“. Jde o léky, které cílí na specifické struktury nádorů. Na rozdíl od klasické chemoterapie nebo ozařování má tato léčba méně vedlejších účinků a je účinnější.

„Bohužel je rakovina plic většinou odhalena až v pokročilém stadiu, kdy už není možné kompletní odstranění nádoru. Stále větší roli sehrává personalizovaná léčba, která se nasadí vybrané skupině nemocných, jejichž nádor má charakteristické genetické znaky – mutace. Genetika nádoru pak určuje, zda dokáže léčba cíleně ovlivňovat specifické pochody a blokovat nádorové bujení. Problém je ale v tom, že specifické mutace nejsou přítomny u všech pacientů, proto je důležitá včasná a velmi přesná laboratorní diagnostika,“ vysvětluje profesor Vítězslav Kolek, předseda České pneumologické společnosti ČLS JEP.

O vhodnosti této léčby rozhodují lékaři na základě genetického vyšetření vzorku odebrané nádorové tkáně. Získává se pomocí endoskopického vyšetření  průdušek – bronchoskopie. Terapii je možné nasadit nemocným, u kterých se prokáže některá z daných mutací.

„Odhadujeme, že až čtvrtina pacientů vhodných pro některou z forem personalizované léčby stále není zachycena včas. Je potřeba zlepšit spolupráci laboratoří patologie, kde je diagnóza rakoviny plic stanovena, s ambulantními lékaři. Právě ošetřující lékař pacienta hraje důležitou roli při rozhodování, zda vzorek nádoru odeslat na genetické vyšetření,“ uvádí profesor Aleš Ryška,  předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP.

Personalizovaná medicína se využívá například v léčbě karcinomu prsu nebo tlustého střeva. Většina z těchto léků patří mezi cílenou biologickou léčbu – tedy mezi léky postihující výhradně nádorové buňky a šetřící zdravé tkáně. Výzkum je velmi dlouhý a nákladný, což se projevuje také na vysoké ceně personalizované léčby. Tu hradí zdravotní pojišťovny.

„Víme, že díky cílené léčbě můžeme prodloužit dobu bez progrese nemoci a život nemocných řádově o měsíce, někdy až o roky. Záleží na klinickém stavu pacienta a pokročilosti onemocnění. Léčba je dobře tolerována, oproti chemoterapii je méně toxická a zlepšuje kvalitu života pacientů. Pacienti užívají léčbu formou tablet v klidu domova a dochází pouze na ambulantní kontroly. Jsou schopni běžných aktivit,“ dodává MUDr. Leona Koubková z Pneumologické kliniky UK 2. LF a FN Motol.

AUDIO: Je personalizovaná léčba pro každého pacienta? co k tomu říká lékařka Leona Koubková z Pneumologické kliniky FN Motol.

 

Problémy nemocných rakovinou připomíná každoročně 13. května Český den proti rakovině. Onkologicky nemocným pomáhá svými aktivitami také pacientské sdružení Arcus – Onko centrum. „Rakovina plic má bohužel obvykle dost negativní prognózu a pacienti nemohou ztrácet čas zjišťováním všech léčebných alternativ. Důležitá je dobrá informovanost pacientů hned na začátku léčby a snaha lékaře o využití všech dostupných možností. Vím, že v systému zdravotnictví se stále diskutují otázky financování, ale kdo vysvětlí pacientovi, že nebyl poslán na potřebný test, protože by to zatížilo rozpočet lékařského pracoviště? Naším cílem je zvýšení počtu testovaných pacientů na přítomnost určitých genetických mutací nádorů na maximum,“ dodává předsedkyně sdružení Arcus – Onko centrum Jana Koželská, nositelka Ceny Olgy Havlové a signatářka Pařížské charty proti rakovině.

AUDIO: Jak pomáhá sdružení Arcus onkologickým pacientům, odpovídá předsedkyně Onko centra Jana Koželská.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář