Rozhovor s odborníky o řešení epilepsie

Epilepsie je nejčastější chronické neurologické onemocnění, které postihuje 0,5 – 1 % populace. Na světě žije více než 50 milionů lidí s epilepsií, z toho až 15 milionů dětí.

V České republice je to asi 80 000 lidí (z toho 16 000 dětí) s aktivní epilepsií, nejméně dalších 160 000 lidí se ale pro epilepsii v průběhu života léčilo nebo stále léčí, jsou však více než 5 let bez záchvatu.

Až u tří čtvrtin nemocných se první záchvaty objeví před 20. rokem života. U třetiny pacientů je léčba epilepsie obtížná, protože u nich nelze záchvaty zvládnout dostupnými léky. Léčí se pak v Centrech vysoce specializované péče pro epilepsie.

Diagnóza epilepsie jako chronického onemocnění se zdaleka netýká jen nemocného dítěte; podstatným způsobem ovlivňuje život celé rodiny a stejně tak může významně zasáhnout i řadu dalších lidí v kolektivech, ve kterých se dítě s epilepsií pohybuje. V publikaci “Epilepsie a dítě” rodiče naleznou nejen základní fakta o epilepsii a její léčbě, ale například i tipy k výchově a náplni volného času nebo k problematice vzdělávání dětí s epilepsií – ať již z pohledu rodičů nebo pedagogů. Jsou zde také přehledné instrukce o poskytnutí první pomoci při epileptickém záchvatu. Publikace je k dispozici on-line na odkazu www.spolecnost-e.cz/pro-rodice a také v tištěné podobě. Společným cílem odborných lékařských společností a Společnosti E je její co nejširší propagace a distribuce.

AUDIO rozhovor: Jak se dá řešit epilepsie, na to už hledala odpovědi Šárka Málková.

 

  1. březen – Celosvětový den epilepsie: Tento den si celý svět připomíná tzv. Purple day, jehož cílem je zvýšit povědomí o epilepsii a tématech s ní spojených. Jeho idea vznikla v roce 2008 v Kanadě, aktuálně se tento den oblékají do fialové barvy lidé v mnoha zemích světa. Smyslem je upozornit na to, že mezi námi žijí lidé s epilepsií; zejména proto, že na nich toto onemocnění většinou není na první pohled vidět.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář