Sex je koření života, ale ne vždy funguje, jak chceme.

Naší duševní pohodě prospívá lidská sexualita.

 

Sexualita je většinou záležitost partnerská, a s tím nastávají i možné nesoulady. Neřešené partnerské konflikty, rozdílné chutě na sex, stud, strach a další. Mnohé příčiny jsou záležitostí psychiky ženy či jejího vztahu s partnerem. Je proto přínosná konzultace s odborníkem (psychoterapeut, sexuolog, partnerský poradce).

 

Ženský orgasmus je obestřen jakýmsi tajemstvím. Příčin, kdy žena jej nemůže dosáhnout, je mnoho. Vliv má třeba puritánská výchova,  kde je málo informací o sexualitě či o fungování lidského těla vůbec.

 

U některé ženy může dojít v dětství či mládí k nějakému sexuálnímu traumatu. Nemusí jít vždy o znásilnění. Někdy jsou to nevhodné narážky mužských příbuzných.

 

Dále sexualitu komplikují různé předsudky, které nejčastěji zaznívají: žena sex nepotřebuje, potřebuje vztah; orgasmus je jen u chlapů; muži mají rádi jen štíhlé… Tyto vlivy pak způsobují strach či stud něco si v sexu vyzkoušet.

 

Některé ženy orgasmus nemají celý život a některé z nich jsou se svojí sexualitou spokojené. Ve chvíli, kdy je alespoň částečně odstraněn některý z psychických bloků, je možné se zabývat tělesnou stránkou věci.

 

Málokterá žena je dlouhodobě puzena biologickou touhou po sexu,proto potřebuje předehru  – mazlení, jiná si potřebuje popovídat či třeba zalézt do vany atd.

 

Mnoho žen po čtyřicítce začne přibývat na váze, s menopauzou se objevují nepříjemné pocity jako návaly horka, pocení, nespavost a také nedostatečná vaginální lubrikace. Často žena není spokojená se svým sexuálním životem.

 

Důležité je, jak se cítí ve svém těle. Hodně také záleží, jaká je výchova a jaká je naše povaha, důležité jsou hodnoty a postoje.  Když potíže přetrvávají, je vhodné navštívit odborníka – sexuologa, psychoterapeuta.

 

Co je vaginismus – jde o náhlé a bolestivé stažení svalstva pochvy a pánevního svalstva, které znemožňuje uskutečnění soulože. Často má psychický podklad strach z deflorace či z otěhotnění, příliš prudérní výchova, prožité trauma, ale také např. homosexuální orientace aj… Křeč vaginálního svalstva se může objevit též při pokusu o vsunutí prstu či zrcadla při gynekologickém vyšetření.

 

AUDIO: Do poradny sexuoložky a psychoterapeutky Hany Fifkové zavítala Šárka Málková.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář