SZÚ se podařilo získat moderní přístroje

Státní zdravotní ústav (SZÚ) úspěšně dokončil projekt „Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ“. Podařilo se tak vybavit svá pracoviště sedmnácti moderními přístroji.

Všechny tyto přístroje významně přispějí ke zlepšení ochrany zdraví občanů, identifikaci a sledování původců infekčních nemocí nebo nebezpečných látek, které negativně působí na lidský organismus (např. karcinogeny, mutageny a látky nepříznivě ovlivňující reprodukci).

Získané přístroje zlepší práci jak hygienické služby, v rámci preventivních opatření, tak i lékařů ve zdravotnických zařízeních. Díky zvýšení úrovně sledování vybraných infekčních onemocnění (např. žloutenky, HIV/AIDS, chřipky, TBC a dalších přenosných chorob).

Technika pomůže zvládnout velký nárůst počtu vyšetření a vyšetření v krátkém čase. Např. v chřipkové sezóně nebo při epidemickém výskytu některého z infekčních onemocnění.

Mezi nejzajímavější pořízená laboratorní zařízení patří „Genetický analyzátor a sekvenátor“ a „Instrumentárium pro provádění multiplexní PCR“. Oba přístroje umožňují analyzovat daného původce onemocnění až na molekulární úroveň. Takto zjištěné rozdíly, dokáží vystopovat geografickou nebo společenskou lokalitu, ze které daná bakterie nebo virus pocházejí. Tato informace je podkladem pro další léčebná a preventivní opatření.

Z dalších přístrojů a zařízení jsou zajímavé vysoce účinné kapalinové a plynové chromatografy, které budou využívány pro sledování nebezpečných látek uvolňovaných do potravin nebo lidského organismu z hraček a výrobků pro děti, z potravinářských obalů či kosmetických produktů.

AUDIO: RNDr. Vratislav Němeček, CSc. vedoucí Národní referenční laboratoře pro virové hepatitidy a Národní referenční laboratoře pro AIDS objasní, v čem mají nové moderní přístroje význam.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář