Kila navíc jsou nepřítelem těhotenství

Ženy by neměly přibrat v těhotenství více než 12 kilo. Pokud si ženy nehlídají alespoň orientačně váhu a ztloustnou nečekaně rychle, zvyšuje se tím riziko obezity. Obezita během těhotenství má  vliv například na velikost novorozeněte, ale i na těhotenskou cukrovku.

V Česku je každoročně kolem 6000 gravidit, u nichž se objeví diabetes. Budoucí matky, u nichž hrozí zvýšené riziko vzniku nemoci, by měly podstupovat testy. Lékaři pak sledují deset až 12 procent těhotných.

Cukrovka vzniklá v těhotenství – těhotenská cukrovka (odborně tzv. gestační diabetes mellitus) se vyskytuje asi u 5 – 9 % všech těhotenství- a její výskyt stále stoupá. Je to dáno i tím, že ženy jsou dnes důsledněji na její přítomnost vyšetřovány.  Ale i tím, že těhotenství jsou stále více odsouvána do pozdějšího věku. Jde o stárnutí metabolismu, který už hůře zvládá nároky těhotenství.

AUDIO: Diabetes v těhotenství je tichý problém. Lehké zvýšení glykemie bývá bez příznaků. Je v nebezpečí miminko? Co k tomu říká přednosta interní kliniky FN v Motole profesor Milan Kvapil?

Většině žen postačuje k léčbě těhotenské cukrovky dodržování diety a dostatek pohybu. Určité procento má však i přes dodržování těchto opatření vyšší hodnoty glykémií než je norma, a v tom případě je nutné zahájit léčbu inzulínem.

U žen se zvýšeným rizikem, zejména obézních, a také u těch, které měly cukrovku již v předchozím těhotenství, se cukrovka může objevit dříve. Proto je vhodné provést test na cukrovku již v prvním trimestru. Jsou-li výsledky v normě, test je nutné zopakovat mezi 24.-28. týdnem.

Často si ženy s těhotenskou cukrovkou například vyčítají, že kdyby nejedly sladké, protože na něj v těhotenství měly chuť, tak by cukrovku nedostaly. Je to nesmysl – cukrovka by se objevila i tak. Zdravý organismus bez dispozice k cukrovce si se sladkostmi poradí (i když samozřejmě platí, že sladkosti obecně nejsou zdravé pro nikoho).

Vliv vrozené dispozice

Těhotenská cukrovka vzniká jen u těch žen, které k ní mají vrozenou dispozici. Jde o poruchu genů, které ovlivňují tvorbu inzulinu ve slinivce a citlivost tkání na působení inzulinu.  Za normálních okolností se porucha nijak neprojeví, ale v těhotenství se dispozice prozradí.

AUDIO: Dříve se těhotenské cukrovce nepřikládal takový význam. Kvůli možným komplikacím je dnes náhled jiný. Maminky už podstupují testy. Na to poukazuje i lékařka motolské gynekologicko.porodnické kliniky Ivana Špálová.


To, že vaše maminka nebo babička těhotenskou cukrovku neměly, nic neznamená, protože dříve se tato cukrovka nezjišťovala a tudíž nemůžete s jistotou vědět, zda se u nich neobjevila. Těhotenská cukrovka také souvisí s cukrovkou 2. typu.

Skutečná těhotenská cukrovka tedy začíná během těhotenství a končí po porodu

Po porodu hladina těhotenských hormonů rychle klesá, a tím se současně upravuje působení inzulinu. Těhotenská cukrovka mizí, což by mělo být potvrzeno po šestinedělí do půl roku od porodu zopakováním zátěžového testu (OGTT). Zůstává však vrozená dispozice, proto se cukrovka bude velmi pravděpodobně opakovat v dalším těhotenství. Později během života se tato dispozice může vlivem špatné životosprávy projevit formou diabetu 2. typu.

AUDIO: Těhotenská cukrovka postihuje ženy, které k ní mají vrozenou dispozici. Častější je zejména po 30. roku. Další rizika jsou obezita, málo pohybu a vysoký krevní tlak. Svůj příběh poví maminka Jana Winterová.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář