Vyjádření k alternativní medicíně – o medicínu nejde

Takzvaná doplňková a alternativní medicína ( CAM) bývá lékaři podceňována, přestože ovlivňuje chování pacientů a je pro ně zdrojem rizik.

 

Popularita CAM roste na celém světě. Proniká prakticky do všech oblastí medicíny, snad s výjimkou medicíny urgentní. S nejtragičtějšími důsledky alternativních postupů, zejména s odrazováním pacientů od účinné léčby založené na důkazech se setkáváme v onkologii.

 

Metody CAM působí především jako placebo a jen v některých případech i prostřednictvím chemických nebo fyzikálních činitelů. Příkladem metody, při níž se uplatňuje i jiný než placebový účinek, může být chiropraxe, tedy manipulační výkony při zádových potížích, masáže nebo aplikace některých rostlinných drog. Některé metody CAM mohou mít adjuvantní (pomocný) účinek.

 

Existuje mnoho „léčebných“ a „vyšetřovacích“ metod, které jsou šarlatánské bez lékařského vzdělání. Např. scientologie, naturopatie, psychická “chirurgie filipínského typu”, aromaterapie, kinesiologie (nejde o nauku o pohybech těla), psychotronická diagnostika, reiki, feng-šuej, léčba dotykem atd.
Motivační a etická stránka CAMProč pacienti vyhledávají CAM, typicky se tak děje u onemocnění, která medicína dosud nedokáže uspokojivě léčit. Lidé jsou nespokojeni s „odlidštěnou“ medicínou. Pacient je často vnímán jen jako diagnóza. Svou roli hraje relativně nízká cena některých metod CAM, pocit nadstandardu, náboženské přesvědčení či životní filosofie, špatná zkušenost s některými lékaři apod.

 

Klíčem je tedy posílení důvěry pacienta v metody, které mu nabízí medicína založená na důkazech, což je zřejmě úkol dalece přesahující konfrontaci s CAM.

 

Lékařská věda disponuje dostatečnými znalostmi a metodikami, aby mohla spolehlivě posoudit účinnost jednotlivých metod CAM a podle výsledku je odmítnout. Využívání placebového účinku je nutno pečlivě zvažovat.

 

AUDIO: Co je alternativní medicína, v čem pomáhá a kdy škodí, vysvětluje nám profesor Jiří Beneš, CSc.,předseda Pracovní skupiny pro nevědecké léčebné a diagnostické metody ČLS JEP

 

Lékařů, kteří se zapletli s alternativní medicínou, mohou být desítky. Ve svých ordinacích mnozí z nich nabízí kromě ověřené léčby i postupy a preparáty, které nikdy neuspěly v regulérních studiích a testech. Někteří se věnují jenom alternativní medicíně a tu ověřenou, často hanlivě nazývanou jako oficiální, tedy tu, kterou studovali a jejímž titulem se honosí, zavrhují a dokonce proti ní různými způsoby bojují.

 

České zákony fenomén léčitelství nijak neřeší. Léčitelem tudíž může být kdokoli a léčit může jakkoli. Záleží jen na rozumu „pacientů“, zda a komu podlehnou.

 

AUDIO: Odborníci vyvracejí mýty kolem porodnictví a obezity- primář Lumír Kantor z novorozeneckého odd.FN Olomouc a profesor Štěpán Svačina, přednosta III.interní kliniky VFN.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář