Příběh pacientky: Život s CHOPN

Když si paní Romana Bešíková chce vyrazit na procházku, musí si sebou vzít kyslík. Kyslíková bomba je jejím neodlučitelným společníkem v noci, když spí, nebo když si z chalupy zajede do města. Stálý přístup kyslíku ji pomáhá žít s chorobou, která v České republice trápí téměř 800 tisíc lidí – Chronickou obstrukční plicní nemocí.

Paní Bešíková začala kouřit v 18 letech a denní spotřeba cigaret se držela na dvaceti. Kouřila více než 40 let, než se objevily první příznaky toho, že s jejím tělem není vše v pořádku. „Začala jsem se zadýchávat při běžné chůzi, nemohla vylézt žádný kopec. Občas jsem měla stavy, kdy jsem se nedokázala nadechnout a bála se o život,“ vzpomíná Romana Bešíková.

Syn – lékař – paní Bešíkovou vzal na různá vyšetření, která však neodhalila nic závažného. Zlom nastal před 4 lety, kdy přišel život ohrožující záchvat. „Slavili jsme s manželem 38 výročí svatby a v tom jsem se nemohla nadechnout, udělalo se mi černo před očima. Myslela jsem si, že je konec. Manžel mě naložil do auta a jeli jsme nejdříve do IKEM a hned poté na plicní oddělení. Tam mě napojili na kyslík a řekli diagnózu – CHOPN,“ říká paní Bešíková.  

O nemoci do té doby neměla tušení. „Dostala jsem od lékařů CD s popisem nemoci a něco jsem si také vyhledala na internetu. Okamžitě jsem přestala kouřit, lékaři mi řekli, že pokud bych nepřestala, nemohli by mi nasadit léčbu. Přestože jsem předtím několikrát marně zkoušela s cigaretami skoncovat, najednou to šlo samo, “ uvádí Romana Bešíková.

Pro paní Bešíkovou nastal jiný život. Musí mít neustále po ruce kyslíkovou lahev, bez přívodu kyslíku může být maximálně dvě hodiny. Nemůže už dělat to, co dříve, například jezdit na kole nebo si vyrazit na túru. Nemoc značně omezila její koníček – sbírání kešek pomocí navigace GPS. „Dříve jsem zvládla jakýkoliv terén, nyní si musím hlídat, kde keška je a zda cestu k ní zvládnu,“ vysvětluje paní Romana, kterou lékařka doporučila jako kandidáta pro transplantaci plic.

Zvládat nemoc jí pomáhá manžel, její dva synové a 4 vnoučata. „Žijeme s manželem na chalupě a na moje omezení si tady už všichni zvykli, včera jsme se všichni zasmáli, když mi přišel soused nabídnout králíka a já byla zrovna na kyslíku. Manžel mu totiž řekl: Počkej, manželka ještě dýchá,“ usmívá se černému humoru optimistická důchodkyně.

Přiznává, že kdyby překonala před mnoha lety strach z lékařů a zákazu kouření a šla zavčas na vyšetření, mohla nemoc podchytit v časnějším stádiu. „Určitě bych všem doporučila, aby si nechali u lékaře udělat spirometrické vyšetření a začali se léčit zavčas,“ dodává Romana Bešíková.

O nemoci
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je vleklé zánětlivé onemocnění průdušek vedoucí k jejich postupnému zužování a k poškození až zániku plicní tkáně vlivem inhalovaných škodlivin, především tabáku. Diagnóza CHOPN nyní zahrnuje dříve chronickou bronchitidu (vleklý zánět průdušek) a plicní emfyzém (rozedmu plic). Mnoho nemocných má kombinaci chronické bronchitidy i emfyzému, někteří i s bronchiálním astmatem.

 

Více informací o nemoci lze dohledat na www.copn.cz

 

———————————

Čeští pneumologové vyhlašují: Dýchej čistý vzduch

 

Na plicní nemoci ročně zemře více než 10 000 lidí

Dýchej čistý vzduch – tak zní akce, kterou vyhlásili čeští plicní lékaři. Připojují se tak k celoevropské iniciativě Breathe Clean Air. Lékaři zveřejňují alarmující data o plicních nemocech a hodlají bojovat za zlepšení zdravotního stavu populace, který označují jako vážný. Rakovina plic, astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a další respirační choroby totiž v České republice zabijí ročně více než 10 tisíc lidí.  

„Roste počet pacientů s CHOPN, astmatiků a alergiků, lidí trpících spánkovými poruchami či idiopatickou plicní fibrózou a významně se zvyšuje výskyt rakoviny plic u žen. Extrémně stoupají respirační infekce a doposud není vyřešen problém tuberkulózy,“ uvedl prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. „Stav je natolik závažný, že je potřeba zavádět opatření na ochranu zdravých, zlepšit časnou diagnostiku plicních nemocí a léčit je účinněji.“

Proto se pneumologové, v rámci akce Dýchej čistý vzduch, obracejí na autority zdravotnictví a politické činitele a chtějí se zasazovat například o zlepšení znečištěného ovzduší, větší kontrolu a zdanění tabákových výrobků či zvýšení investic do biomedicínského výzkumu pro boj s chronickými plicními nemocemi. Argumentují prostřednictvím nové publikace Zdraví plic v Evropě. Kniha přináší varovná data a možnosti řešení a dnes ji lékaři představí na Kongresu plicních lékařů v Olomouci.
„Ročně zemře v Evropě na plicní nemoci 600 tisíc osob. Více než polovina těchto úmrtí je způsobena rakovinou plic nebo CHOPN. Počet hospitalizací z důvodu respiračních chorob dosahuje v Evropě kolem 6 milionů,“ podotkl ke klíčovým problémům profesor Kolek s tím, že onemocnění plic jsou a budou i nadále příčinou každého 5 úmrtí na světě.

Respirační nemoci stojí evropské země nemalé peníze, náklady na léčbu přesahují 380 miliard EUR, z toho rakovina plic a CHOPN stojí přes 200 miliard EUR. V České republice se tato data jen odhadují.

Pneumologové za nejčastější rizikový faktor vzniku respiračních chorob označují kouření, a to jak aktivní, tak pasivní. Následkem užívání tabáku každoročně zemře 700 tisíc Evropanů z toho 18 tisíc Čechů. Škodlivé je i pasivní kouření. To může způsobit rakovinu plic, kašel, sípání a další nemoci jako onemocnění koronárních cév či cévní mozkovou příhodu u dospělých. „Ve světě zemře každoročně přes 600 tisíc nekuřáků v důsledku pasivního kouření. V tuzemsku je vystaveno kouření v domácnosti nebo na pracovišti přes 20 % občanů. Kouření je hlavní příčinou nečastějších plicních nemocí – rakoviny plic (z 80 %) a CHOPN,“ říká MUDr. Vladimír Koblížek Ph.D., zástupce přednosty pro vědu a výzkum plicní kliniky FN v Hradci Králové.

 

Rizikem je i špatné ovzduší a nezdravé pracovní prostředí. Odhadem 15 až 20 % všech případů astmatu u dospělých souvisí s pracovním prostředím. Vystavení částicím, plynům, zplodinám
nebo kouři na pracovišti je příčinou 15 % všech případů nádorových onemocnění respiračního traktu u mužů a 5 % u žen.  

„Varování se zaměřuje také na dětské pacienty. Nemoci plic jsou příčinou přibližně jedné čtvrtiny všech návštěv dětí u praktického lékaře, nejčastějšími nemocemi jsou astma a cystická fibróza,“ doplňuje prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského sdružení proti CHOPN.

 

Pneumologové oslovují také laickou veřejnost – kromě publikace nabídnou lidem preventivní spirometrická měření, která umí odhalit řadu respiračních chorob včas. Význam tohoto vyšetření bude podle odborníků akcentován také při příležitosti Světového dne zápalu plic (12. 11.), Mezinárodního nekuřáckého dne (18. 11.) a Světového dne CHOPN (19. 11.).

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář