Průzkum odhalil, že jen 3 % Čechů chrání svou domácnost detektorem úniku oxidu uhelnatého

Mnozí si totiž neuvědomují riziko možné otravy oxidem uhelnatým v domácnosti.Někteří i mylně věří, že je před případnou otravou ochrání jen kvalitní ventilace.

 

Průzkum společnosti Honeywell, naznačil, že Češi si neuvědomují riziko možné otravy oxidem uhelnatým. I když mnozí přiznávají, že mají doma alespoň jedno zařízení na fosilní paliva či dřevo, pouhá 3 procenta Čechů chrání svou domácnost detektorem úniku oxidu uhelnatého.

 

Przkum také odhalil, že pouhých 36 % dotázaných si uvědomuje nebezpečí možné otravy CO. Zbývající si toto riziko buďto neuvědomuje vůbec nebo si není jistých.

 

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování organických paliv, jako je například plyn, dřevo nebo uhlí. Může vážně ohrozit zdraví a v krajním případě může i zabíjet, pokud jeho únik není včas odhalen. Špatně nainstalované nebo nesprávně udržované spotřebiče na fosilní paliva a dřevo mohou být příčinou otravy oxidem uhelnatým.

 

“Je poměrně znepokojivé, jak malé procento Čechů se snaží chránit svou domácnost před únikem tohoto plynu,“ říká Ing. Ivan Androník, ze společnosti Honeywell. “Je snadné si myslet, že se vás riziko otravy oxidem uhelnatým netýká. Skutečnost je ale taková, že každý, kdo má doma nějaké zařízení na paliva, patří potenciálně k rizikové skupině. Proto by lidé měli dělat pravidelnou inspekci a údržbu těchto zařízení, používat je podle instrukcí a zanedbávat by neměli ani pravidelné opravy. Ruku v ruce s tím by měl jít nákup kvalitního a certifikovaného detektoru na únik CO, který splňuje normu EN50291. Takový detektor je totiž schopný zachytit i malé množství CO, které ještě nedosáhlo život ohrožující úrovně.“

 

AUDIO: O kampani, co nás může otrávit doma hovoří ing.Ivan Androník, ze společnosti Honeywell.

 

Někteří lidé ani nepodnikají žádné kroky k tomu, aby svou domácnost jakkoli chránili. Více jak jedna třetina účastníků (34 %) se potom rozhodla detektor CO nekupovat, protože mylně věří tomu, že před případným rizikem otravy je dostatečně ochrání kvalitní ventilace.

 

“Lidé jsou vystaveni riziku otravy tímto plynem především během spánku,” říká MUDr. Zdeněk Schwarz, bývalý ředitel Zdravotnické záchranné služby hl.m. Prahy. “Patří přitom k rozšířeným mýtům, že riziko otravy představují jen starší spotřebiče. Současně s tím řada lidí ignoruje hrozbu úniku tohoto plynu a svou domácnost před ním chrání buďto zcela nedostatečně nebo vůbec.”

 

K běžným příznakům otravy oxidem uhelnatým patří bolesti hlavy, malátnost, závratě, zmatení, rozostřené vidění nebo ztráta vědomí. Pokud k otravě dochází dlouhodobě, může končit v krajním případě až smrtí.

 

AUDIO: Jak je nebezpečná otrava plynem CO, to už ví záchranář MUDr. Zdeněk Schwarz.

 

Carbon Monoxide Houses je celoevropská kampaň zaměřená na zvýšení povědomí o možných zdrojích úniku CO. Zároveň varuje  před nebezpečím, které tento plyn představuje pro naše zdraví. Kampaň cílí na osoby nad 25 let, které žijí v domech a bytech (včetně novostaveb) a používají vytápění na dřevo, uhlí, topný olej, zemní plyn nebo petrolej.

 

Více se o této kampani dozvíte na stránkách www.detectormonoxidcarbon.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář