Bariatrie proti obezitě – nehubne se „do plavek“, ale kvůli zdraví

Obezita se týká statisíců občanů České republiky. Bariatrická operace vede k dlouhodobému snížení nadváhy u lidí, trpících těžkou obezitou. U pacientů nejde o „hubnutí do plavek“, ale o  léčbu jejich  špatného zdravotního stavu.

Přepokladem odeslání pacienta na bariatrickou operaci je selhání  konzervativní terapie. Operace je součástí komplexní léčby. I po ní je nutná další spolupráce pacienta a pravidelné kontroly jak v chirurgické, tak v obezitologické ambulanci.

Úspěchem je zlepšení zdravotního stavu pacientů. Kupříkladu u 50 % (podle některých studií až u 90 %) morbidně obézních pacientů dojde po operaci k zlepšení kompenzace  diabetu II. typu. Upravují se například vysoký krevní tlak, dna, ortopedické poruchy a další.

Bariatrická chirurgie

Jde o operační léčbou obezity. Její název je odvozen z řeckého slova „bari“, neboli těžký. Cílem je pomocí chirurgie na trávicím traktu pacienta zlepšit  či vyléčit  obezitu a přidružených chorob. Velký boom bariatrie souvisí s rozvojem minimálně invazivních – laparoskopických operačních metod. Umožňují lepší pooperační průběh rekonvalescence a méně komplikací.

Kandidátem bariatrického výkonu je spolupracující nemocný s obezitou 3. stupně ( BMI 40 a více) nebo obezitou 2. stupně (BMI 35 až 40) a s komplikujícími chorobami, u nichž dojde k  zlepšení po snížení  hmotnosti (například cukrovka, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární a metabolická onemocnění).

Podmínkou pro operaci  je předchozí  šestiměsíční obezitologická  a  psychologická péče – dietní a režimová opatření.  Pacient by měl během tohoto období za „dozoru“ dietologa zhubnout 10 % své váhy.  

Čeká ho také celoživotní ambulantní sledování včetně pravidelných krevních odběrů tak, aby se včas odhalily případné nutriční deficity: například nedostatek některých vitamínů, železa a podobně.
V přípravě pacienta na výkon je nezastupitelná úloha psychologa. Zjišťuje, co pacient od bariatrického zákroku očekává, zda je na něj dobře připraven, a zda si uvědomuje, co daný výkon obnáší, včetně  dodržování pooperačního režimu.

AUDIO: Co musí splnit pacient, aby podstoupil bariatrický zákrok, co k tomu nám řekl MUDr. Milan Čech, primář interního oddělení Nemocnice Na Homolce.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář